TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Etkinlik
Yayına Giriş Tarihi: 06.11.2006 Güncellenme Zamanı: 08.11.2006
Etkinliğin Tarihi:

15.11.2006 - 17.11.2006

Etkinliğin Yeri:

ADANA

ULUSAL TARIM KURULTAYI

15-17 KASIM 2006

P R O G R A M

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

A D A N A

15 KASIM 2006

 

10.00-12.00

Açılış

Açılış Konseri : Ç. Ü. KONSERVATUVARI

Açılış Konuşmaları  

12.00-13.30 Öğle Yemeği

 

15 KASIM 2006

 

13.30-14.00         Prof. Dr. İlter UZEL – Atatürk’ün Tarım Devrimi

 

14.00-15.30         1. OTURUM

 

Panel           TARIMIN DÜNÜ ve BUGÜNÜ

 

Panel Yöneticisi      Prof. Dr. Hüseyin ÖZBEK

Konuşmacılar          Prof. Dr. Gülten KAZGAN

                               Prof. Dr. Erkan BENLİ

                               Gökhan GÜNAYDIN      

                               Uğur PAKSOY     

                  

15.30-15.45          Ara

15.45-17.15          2. OTURUM

 

Panel              ULUSAL TARIM ve KÜRESEL İLİŞKİLER

 

Panel Yöneticisi      Prof. Dr. Cemal TALUĞ

Konuşmacılar          Prof. Dr. Oğuz OYAN

                                Prof. Dr. Halis AKDER

                                Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA 

                                Oğuz SATICI            

                  

18.00               Açılış Kokteyli

 

16 KASIM 2006

 

08.30-12.30         ÇALIŞTAY 1

                   TARIMDA YAPISAL SORUNLAR

 

Çalıştay Yöneticileri  Prof. Dr. Atilla ERİŞ

                   Prof. Dr. Ercan EFE

                   Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL

                  

Katılımcılar         Prof. Dr. Oğuz YURDAKUL         Ç.Ü.

                           Prof. Dr. Necat ÖREN                Ç.Ü.

                           Türker DÖLEKOĞLU                  TKB. Strateji Geliştirme Bşk.

                   Tevfik BALTACI                 T.C. Ziraat Bankası

                   Bayram ÜNAL                   Niğde Üniversitesi

                   Edip YENİÇERİ                  Adana Tarım İl Müdürlüğü

                   Tülay ÖZERMAN                 Tekgıda-İş

                   Uğur PAKSOY                   Aytüb

                   Ömer ÖZDOĞAN                 Çukobirlik

                   Kadir ÖZLEM                    Türkiye Zir. Der.

                   Süleyman GİRMEN                Seyhan Ziraat Odası Başkanı

                   Rıfat KODAL                    Seyhan Ziraat Odası

                   Celal TUĞRUL                   Şeker-İş

                   Fethi TEKİN                     Şeker-İş

                   Hasan Basri GÜZEL               Şeker-İş

                   Mehmet ÖZKURNAZ              Köy-Koop

                   Haydar Ali TİMUROĞLU           Adana Tic. Od.

                   Turgay KESTANEYAPRAĞI        Adana Tic. Od.

                   Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA          Tarım Eko. Der.

                   Prof. Dr. Yaşar GÜRGEN           Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Ferruh IŞIN               Tarım Eko. Der.

                   Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL          ZMO

                   Doç. Dr. Cengiz YALÇIN           A. Böl.Veter.Hek. Od.

                   Prof. Dr. Necmettin TEKİN          Veteriner Hek. Der.

                   Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK        Kırsal Kal. Der.     

                   Prof. Dr. A. Ali KOÇ               Akdeniz Üniversitesi

                   Özcan DİLMEN                  Tar. Bkn. Teş. Des. Gn. Md. D. Bşk

                   Mustafa DARÇIN                 “ “  “  “  “  Şb. Md.

                   Hatice ÜNAL                    Türkiye Zir. Od. Bir.

                   Şahin GÜNEŞER                  Adana Ticaret Borsası

                   Eray AKİLE                     Adana Ticaret Borsası

                   Dr. Mehmet KILIÇ                Ankara Üniversitesi

                   Prof. Dr. Kemal ESENGÜN          Gaziosmanpaşa Üniversitesi

                   Prof. Dr. Poyraz ÜLGER            Trakya Üniversitesi.

                   Yrd. Doç. Dr. Fikret YAŞAR         Yüzüncü Yıl Üniversitesi

                   Şerif YILDIZ                     Tariş

                   Turgut AĞIRNASLIGİL            Pankobirlik

                   Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR           Milli Prodüktivite Merkezi

                   Prof. Dr. Onur ERKAN             Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Mustafa SOYSAL          Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ            Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU        Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Erhan YILDIRIM          Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Fatih CİN                Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Seda ŞENGÜL            Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Serdar SATAR            Ç.Ü.

                   Mustafa İSMAİLOĞLU             Mersin Ticaret Borsası

                   Metin YEĞİN                    Yazar-Yönetmen

8.30-12.30          ÇALIŞTAY 2

                   BİTKİSEL ÜRETİMDE SORUNLAR

 

Çalıştay Yöneticileri  Prof. Dr. Ekrem KÜN

                   Prof. Dr. Neşet KILINÇER

                   Prof. Dr. Önder TUZCU

                   Prof. Dr. Kazım ABAK           

                  

Katılımcılar

                   Prof. Dr. Temel GENÇTAN          Namık Kemal Üniversitesi

                   Prof. Dr. Mustafa PEKMEZCİ        Akd. Üni.

                   Prof. Dr. İbrahim BAKTIR           Lefke Üni.

                   Prof. Dr. Nurettin KAŞKA           Ç.Ü.

                   Prof. Dr. İbrahim GENÇ            Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Nedim UYGUN           Ç.Ü.

                   Prof. Dr. İlhami KÖKSAL           Ankara Üniversitesi

                   Prof. Dr. Benian ESER             Ege Üniversitesi

                   Prof. Dr. Osman KARAGÜZEL       Akdeniz Üniversitesi

                   Doç. Dr. Masum BURAK            TAGEM

                   Prof. Dr. Ali KÜDEN               Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Ayzin B. KÜDEN          Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Hasan ÇELİK             Ankara Üniversitesi

                   Prof. Dr. Semih TANGOLAR         Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Halis ARIOĞLU           Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU        Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Halil ELEKÇİOĞLU        Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Mustafa GÖK             Ç.Ü.

                   Prof. Dr. İbrahim UZUN            Akdeniz Üniversitesi

                   Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU         Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Veyis TANSI             Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Saadettin BALOĞLU        Ç.Ü.

                   Mahir GÜRBÜZ                  Tema

                   Figen KUTKAN TKB.              Strateji Geliş. Bşk.

                   Cumali DOĞRU                   Adana Çiftçi Birliği Başkanı

                   Mehmet TÜRKMEN               Adana Tarım İl Müdürlüğü

                   Mehmet Yılmaz YALTIR            Aytüb

                   Prof. Dr. Sevil ALTAN             Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT             Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Yeşim YALÇIN MENDİ     Ç.Ü.

                   Elif BOZDOĞANGİL              Ç.Ü.

                   Gülden SANDAL                  Ç.Ü.

                   Abdullah AYSU                   Hububat-Sen Genel Başkanı

                   Ali Bülent ERDEM                Tütün-Sen Genel Başkanı

                   Prof. Dr. Ahmet ÇINAR             Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Fuat ERGENOĞLU         Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Özden ÇINAR             Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Faruk ÖZGÜR             Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKANM. K.Ü.

                   Dr. Gülay KAYA                  Trakyabirlik

                   Hüseyin ŞEVİLLİ                 Çukobirlik

                   Adnan ÇOBANOĞLU              Üzüm-Sen Genel Başkanı

                   Ali DUMAN                     Türkiye Zir. Der.

                   Hasan Basri GÜZEL                Şeker-İş

                   Fethi TEKİN                     Şeker-İş

                   Hulusi TANMAN                 Ege Çift. Der.

                   Saim İNCE                       Adana Tic. Od.

                   Semih KARADEMİR               Adana Tic. Od.

                   Ahmet ULUŞAN  Tariş

                   Ayhan KARAGÖZOĞLU            Tariş

                   Doç. Dr. Melahat AVCI BİRSİN      ZMO

                   Y. Doç. Dr. Hüseyin AKDEMİR       CUMOK-İzmir

                   Oktay ÇELİK                    Tütün Eksp. Der.

                   Sabahattin BATUR                Tütün Eksp. Der.

                   Mehmet Emin ASLAN              Tütün Eksp. Der.

                   Hatice ÇAKIR                    Türkiye Zir. Od. Bir.

                   Şahin GÜNEŞER                  Adana Ticaret Borsası

                   Eray AKİLE                     Adana Ticaret Borsası

                   M.Önder AKPINAR               Tariş

                   Zeki YAĞCI                     Gaziantep Tic. Od. Meclis Bşk.

                   Figen KUTKAN                  Tarım ve Köyişleri Bak.

                   Bünyamin KOZAK                Anamur Muz Ürt. Birliği

                   Ergün GİLİK                     AKİB

 

16 KASIM 2006

 

8.30-12.30          ÇALIŞTAY 3

                   HAYVANSAL ÜRETİMDE SORUNLAR

 

Çalıştay Yöneticileri  Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI

                   Prof. Dr. Ömer CAMCI

                   Prof. Dr. Osman TORUN

 

Katılımcılar

                   Prof. Dr. Okan GÜNEY             ZMO

                   Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL         Veteriner Hek. Der.

                   Prof. Dr. Salim MUTAF             Akdeniz Üniversitesi

                   Prof. Dr. Hakan YARDIMCI         A.Böl. Veter. Hek. Od.

                   Prof. Dr. Metin KUMLU            Ç.Ü.

                   Mahir GÜRBÜZ                  Tema

                   Kürşad ALBAYRAK               TKB. Strateji Geliş. Bşk.

                   Hakan AKSOY                   TKB. Strateji Geliş. Bşk.

                   Gültekin AŞANBUĞA              Adana Tarım İl Müdürlüğü.

                   Sakin ÜZÜM                     Adana Tarım İl Müdürlüğü

                   Şaban CEVVAL                  Türkiye Zir. Der.

                   Mehmet VAROL                  Köy-Koop

                   Prof. Dr. Lütfi ÖZCAN              Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Nazım ULUOCAK         ZMO

                   Doç. Dr. Yavuz CEVGER           Veteriner Hek. Der.

                   Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU       Yem Ür. Der.

                   Prof. Dr. Kemal ÖZKÜTÜK         Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Serap GÖNCÜ KARAKÖK   Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Nazan DARCAN          Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Suat DİKEL               Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Mahmut YANAR          Ç.Ü.

                   Doç. Dr. M. Ali GÖKÇE             Ç.Ü.

                   Y. Doç. Dr. Nazmi TEKELİOĞLU     Ç.Ü.

                   Uz. Vet. Hek. Şahin BOZDOĞAN     Veteriner Hek. Der. 

                   Doç. Dr. Necmettin ÜNAL          A. Böl.Veter.Hek. Od.     

                   Ahmet ULUŞAN                  Kozabirlik

                   Ayhan KARAGÖZOĞLU           Kozabirlik

                   Gülşah DURGUT                  Damızlık Sığır Yet. Bir.

                   Özcan DİLMEN                  Tar. Bkn. Teş. Des. Gn. Md. D. Bşk. Mustafa DARÇIN                   “ “  “  “  “  Şb. Md.

                   Levent GENÇ                    Türkiye Zir. Od. Bir.

                   Şahin GÜNEŞER                  Adana Ticaret Borsası

                   Eray AKİLE                     Adana Ticaret Borsası

                   Yrd. Doç. Dr. Kadir KIRK           Yüzüncü Yıl Üni.

                   Doç. Dr. Alper ÖNENÇ             Hasat Hayvancılık Dergisi Editörü

                   Doç. Dr. Şenol AKIN              Gaziosmanpaşa Üni.

                   Doç. Dr. Zafer GÖNÜLALAN       Erciyes Üniversitesi

                   Doç. Dr. Osman KÜÇÜK           Erciyes Üniversitesi

                   Prof. Dr. Hasan BAL               Erciyes Üniversitesi

                   Öğr. Gör. Mehmet ÖZKAN          Erciyes Üniversitesi

                   Ar. Gör. Özge GÖKDEMİR          İst. Üni. İktisat Fak.

                   Kürşat ALBAYRAK               Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.

                   Hakan AKSOY                   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 

12.30-14.00         Öğle Yemeği

 

14.00-18.00         ÇALIŞTAY 4

                           TARIMDA TEKNOLOJİ KULLANIMI

 

Çalıştay Yöneticileri  Prof. Dr. Yusuf ZEREN

                   Prof. Dr. Nazımi AÇIKGÖZ

                   Prof. Dr. Alaettin SABANCI            

                   Prof. Dr. Zeynel CEBECİ

 

Katılımcılar

                   Prof. Dr. Kamil Oktay               SINDIRZMO

                   Uz. Dr. Figen AR                  Pankobirlik

                   Salih KOÇ                       Çukobirlik

                   Şaban BAŞ                      Adana Tic. Od.

                   Murat Önder AKPINAR            Tariş

                   Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL         Veteriner Hek. Der. 

                   Prof. Dr. Hakan YARDIMCI         A. Böl.Veter.Hek. Od.     

* Tarım Teknolojileri Necla TOĞA                     Türkiye Zir. Od. Bir.

                   Şahin GÜNEŞER                  Adana Ticaret Borsası

                   Eray AKİLE                     Adana Ticaret Borsası

                   Doç. Dr. Kenan PEKER            Selçuklu Üni.

                   Öğr. Gör. Kutalmış TURHAL         Anadolu Üni.

                   Prof. Dr. Bülent EKER             Tekirdağ Zir. Fak.

                   Çiğdem İNCE KAYA               Adana Tarım İl Md.

                   Prof. Dr. Hüseyin Avni ÖKTEM      ODTÜ Biyoloji Böl.

                   Prof. Dr. Sabahattin ÖZCAN         Akdeniz Ün.

                   Prof. Dr. Kazım ABAK             Ç.Ü

* Biyoteknoloji      Prof. Dr. Selim ÇETİNER            Sabancı Ün.

                   Prof. Dr. Numan ÖZCAN            Ç.Ü.

                   İsmail OKUT                     Tariş

                   Doç. Dr. Yeşim AYSAN            Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Yeşim YALÇIN MENDİ     Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Mukadder KAYIM          Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Salih KAFKAS             Ç.Ü.

                   Erdal GÜLTEKİN                  Adana Tarım İl Md.

                   Prof. Dr. Zeynel CEBECİ           Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Kamil Oktay SINDIR       ZMO İzmir Şb. Bşk.

                   Prof. Dr. Suat ŞENOL              Ç.Ü.

* Tarımsal Bilişim    Prof. Dr. Ercan EFE               K.S.Ü

 Teknolojileri       Prof. Dr. Aykut GÜL               Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Oğuz DİNÇ               Ç.Ü.

                   Yrd. Doç. Dr. Sait M. SAY          Ç.Ü.

                   Yrd. Doç. Cahit GÜNGÖR           Ç.Ü.

                   Yrd. Doç. Dr. Cengiz USLU          Ç.Ü.

                   Dr. Mahmut DİNGİL               Ç.Ü.

 

16 KASIM 2006

 

14.00-18.00         ÇALIŞTAY 5

                   GIDA KALİTESİ ve GÜVENLİĞİ

 

Çalıştay Yöneticileri  Prof. Dr. Ahmet CANBAŞ

                   Prof. Dr. Mükerrem KAYA

                   Prof. Dr. Hasan FENERCİOĞLU

                   Petek ATAMAN

                  

Katılımcılar         Prof. Dr. Nevzat ARTIK            TKB. Kor. Kont. Gn. Müd.

                   Prof. Dr. Barbaros ÖZER           Harran Üniv.

                   Prof. Dr. Mehmet BİÇİCİ           Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Mehmet GÜVEN           Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU       Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Zerrin ERGİNKAYA        GMO

                   Doç. Dr. Hüseyin ERTEN            Ç.Ü.

                   Y. Doç. Dr. Işıl VAR               GMO

                   Y. Doç. Dr. Türkan KEÇELİ         Ç.Ü.

                   Y. Doç. Dr. Asiye AKYILDIZ        Ç.Ü.

                   Ali KAÇAR                      GMO

                   Okan ÖZTÜRK                   Adana Tarım İl Md.

                   Fikret KARABUCAK              Aytüb

                   Emel TUĞRUL                   Köy-Koop

                   Zübeyde ARASILER               Tariş

                   Fatih TAŞDÖĞEN                 ZMO

                   Prof. Dr. Haluk ÇELİK             Veteriner Hek. Der. 

                   Doç. Dr. U.Tansel ŞİRELİ           A. Böl.Veter.Hek. Od.     

                   Hüseyin Nuri ÇOMU               Adana San. Od.

                   Adnan PEYNİRCİ                 Pınar Süt

                   Zeki ILGAZ                      Pınar Ent. Et.

                   Adnan ÇAVUŞ                   Danone Hayat

                   Gülay ÖZCAN                    Sütaş

                   Melahat ÖZKAN                  TOBB – TÜGİDER

                   Dr. Mine ÇÜRÜK                 Ç.Ü.

                   Şahin GÜNEŞER                  Adana Ticaret Borsası

                   Eray AKİLE                     Adana Ticaret Borsası

                   Yrd. Doç. Dr. M. Ümit ÜNAL        ZMO

                   Volkan ATAMAN                 Tariş

                   Vicdan ARSLAN                  Tariş

                   Öğr. Gör. Alev A. BORAZAN        Anadolu Üniversitesi

                   Öğr. Gör. Mesut KAPLAN          Anadolu Üniversitesi

                   Fatih TOSUN                    Tarım ve Köyişleri Bak.

                   Celile DÖLEKOĞLU               Tarım ve Köyişleri Bak.

 

14.00-18.00         ÇALIŞTAY 6

                   DOĞAL KAYNAKLAR ve ÇEVRE SORUNLARI

 

Çalıştay Yöneticileri  Mahir GÜRBÜZ

                   Prof. Dr. Vahap KATKAT

                   Prof. Dr. Cemil CANGİR

                   Prof. Dr. Selim KAPUR             

                   Prof. Dr. Rıza KANBER             

                  

Katılımcılar

                   Prof. Dr. Aytekin BERKMAN        Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ            A. Böl.Veter.Hek. Od.

                   Prof. Dr. Çetin BEDESTENCİ        Çağ Üniversitesi

                   Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK         Ankara Üniversitesi

                   Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU        Harran Üniversitesi

                   Prof. Dr. M. Faruk ALTUNKASA     PMO

                   Prof. Dr. Türker ALTAN            PMO

                   Prof. Dr. A. Taner ALAGÖZ         Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL          Ç.Ü.

                   Prof. Dr. K. Tuluhan YILMAZ         Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT             Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Nezihi UYGUR            Ç.Ü.

                   Doç. Dr. Süha BERBEROĞLU        Ç.Ü.

                   Mustafa YUMURTACI             Ormancılar Der.

                   Melih ACIMIŞ                    Adana Tic. Od.

                   Sedat SOYKAN                  Adana Tic. Od.

                   Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL          ZMO

                   Özlem AYTOK                   PMO

                   Nurgül KONAKLI                 PMO

                   Onur BOYACIGİL                PMO

                   Prof. Dr. Emine BAYDAN          Veteriner Hek. Der. 

                   Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER      Veteriner Hek. Der. 

                   Prof. Dr. Rifat DERİCİ              Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Zülküf KAYA             Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Bahri ÇEVİK              Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Ural DİNÇ               Ç.Ü.

                   Prof. Dr. Nuri GÜZEL              Ç.Ü.

                   Ahmet ULUŞAN                  Kozabirlik

                   Ayhan KARAGÖZOĞLU           Kozabirlik

                   Mehmet TAN                    Türkiye Zir. Od. Bir.

                   Şahin GÜNEŞER                  Adana Ticaret Borsası

                   Eray AKİLE                     Adana Ticaret Borsası

                   Dr. Mehmet KILIÇ                Ankara Üni.

                   Arş. Gör. Nurdan ERDOĞAN         E.Ü. CEVMER

                   Prof. Dr. Ümit ERDEM             E.Ü. CEVMER Müdürü

                   Öğr. Gör. Alev A. BORAZAN        Anadolu Üni.

                   Öğr. Gör. Mesut KAPLAN          Anadolu Üni.

                   Doç. Dr. Şenol AKIN              Gaziosmanpaşa Üni.

                   Prof. Dr. Emine Erman KARA        Niğde Üniversitesi

                   Dr. Figen AR                     Pankobirlik

                   Prof. Dr. Orhan DOĞAN            K.S.Ü.

                   Doç. Dr. İsmail ÇELİK              Ç.Ü.

                   Dr. Nuriye PEKER SAY             Ç.Ü.

                   Dr. Hakan ALPHAN               Ç.Ü.

                   Dr. Reyhan KÜÇÜK ERDOĞAN     Ç.Ü.

                   Ar. Gör. Aylin ÇİNÇİNOĞLU SALICI  Ç.Ü.

                   Ramazan KARAKOÇ              Adana Tarım İl Müdürlüğü

                   Ahmet SÖĞÜT                   Adana Tarım İl Müdürlüğü

 

17 KASIM 2006

 

9.00-10.30            3. OTURUM

 

Panel              ULUSAL TARIMDA POLİTİKA ARAYIŞLARI

 

Panel Yöneticisi      Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN

Konuşmacılar        Prof. Dr. Türkel MİNİBAŞ

                   Prof. Dr. Aytekin BERKMAN

                   Doç. Dr. Ferruh IŞIN      

                   Faik YAVUZ 

 

10.30-11.00 A r a

11.00-12.30           4. OTURUM

 

Panel              "TÜRK TARIMININ GELECEĞİ

Panel Yöneticisi      Prof. Dr. Cevat GERAY

Konuşmacılar        Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ

                              Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN

                              Doç. Dr. Ahmet BAYANER

                             Aykut GÖKER           

 

12.30-14.00         Öğle Yemeği

 

17 KASIM 2006

 

14.00-17.00          5. OTURUM

                   ÇALIŞTAY RAPORLARININ TARTIŞILMASI

 

                   Prof. Dr. Ayzin B. KÜDEN (Yönetici)

                   Prof. Dr. Hüseyin ÖZBEK

                   Prof. Dr. Cemal TALUĞ

                   Prof. Dr. Atilla ERİŞ

                   Prof. Dr. Ekrem KÜN

                   Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI

                   Prof. Dr. Yusuf ZEREN

                   Prof. Dr. Ahmet CANBAŞ

                   Mahir GÜRBÜZ

                   Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN

                   Prof. Dr. Cevat GERAY

                   Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ

                   Çetin YİĞENOĞLU

 

17.00-17.30          Ara

 

17.30-18.00         KURULTAY BİLDİRGESİNİN OKUNMASI ve KAPANIŞ

                   (Bildirge Başlığı : TÜRKİYE İÇİN ULUSAL TARIM POLİTİKASI)

                   Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ

                   Çetin YİĞENOĞLU