TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Peyzaj Mimarları Odası Merkez Yonetim Kurulu Üyelerinden Milletvekillerine Açık Mektup

GENEL MERKEZ
13.09.2006 (Son Güncelleme: 13.09.2006 20:23:00)

Merkez Yönetim Kurulu imzalı mektup milletvekillerine gönderildi.

Sayın Milletvekili,

 

Bildiğiniz üzere TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan ve 66 ve 85 KHK ve 7303 Yasa ile değişik 6235 sayılı Yasa’ya göre kurulmuş, “Kamu Kurumu” niteliğinde bir Meslek Kuruluşu’dur ve Peyzaj Mimarı Üyelerinin ekonomik, demokratik, mesleki hak ve çıkarları için de çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Bakanlıklarda ve yerel yönetimlerde zaten daraltılmış olan Peyzaj Mimarlarının meslek uygulama alanları “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” Yasasının 07 Temmuz 2006 tarihinde kabulünden sonra daha da daralmış ve sorunları daha da artmıştır. Ülkemizdeki 6000 Peyzaj Mimarı’nın üçte birinin işsiz ya da meslek dışında çalıştığı tahmin edilmektedir. Peyzaj Mimarlarına tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde son derece ihtiyaç bulunduğunu bilmekteyiz. Avrupa Peyzaj Sözleşmesine imza atmış olan Meclisimiz, bu sözleşmenin hayata geçirilmesinde peyzaj mimarlarının söz sahibi olacağını görmezden gelmemelidir.

Bu genel durum meslektaşlarımızın, eğitimle elde edilmiş bilgilerini ve deneyimle kazanılmış mesleki becerilerini kullanma olanaklarının sınırlanmasına ve üretim süreçlerinden kopmasına yol açmaktadır.

Ayrıca bu süreç, işsizliğe, sorumluluklara uygun olmayan düşük gelirlere ve mesleki deformasyona neden olmaktadır.

Bu nedenlerle, günümüzün yüklü gündemi ve sorunları karşısında; üyelerin sorunlarının toplumun sorunlarından ayrılamayacağının bilinciyle,

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası;

 

 • Peyzaj Mimarlığını Peyzaj Mimarlığı eğitimi alanların yapması için
 • Peyzaj Mimarlarının kamu kurum ve kuruluşlarında görev alarak çalışabilmeleri için
 • Peyzaj Mimarlarının kamu kurum kuruluşlarında hakkı olan kadroları alabilmeleri için
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında bizlerin yerine ikame edilmekte olan farklı meslek gruplarının yapmasına karşı çıkmak için
 • Orman Mühendisliği Yasasındaki 4. Maddesi a bendinin 12, 13 ve 17. alt bendlerinin yasadan çıkarılması için,
 •  Orman Mühendisliği Yasasındaki 5. maddesinin düzeltilmesi için
 • Kamuda çalışan üyelerimizin ücret yetersizliği ve dengesizliğinin giderilmesi için,
 • İşsiz, giderek yoksullaşan ücretli ve emekli meslektaşlarımızın sorunlarını ülke gündemine taşımak için,
 • Meslek alanlarımıza yönelik yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasına müdahil olmak için,
 • Mesleğimizi yapmamızı engelleyen tüm mevzuatın elden geçirilmesi için,
 • Hayatın her alanında ve aşamasında teknik hizmetlerin ve teknik elemanların hak ettiği konumda olması için,

 

30 Eylül 2006 Cumartesi günü, Ankara’da ”Peyzaj Mimarları Buluşuyor”.

 

Peyzaj mimarlarının biriken sorunlarının çözülmesine, peyzaj mimarlığı uzmanlık alanlarının günümüz gereklerine göre düzenlemesine katkıda bulunacağınızı umuyoruz.

 

Bu nedenlerle sizi, sorunlarımıza sahip çıkacağınız düşüncesi ile 30 Eylül 2006 Cumartesi günü Ankara’da Peyzaj Mimarları ile birlikte olmaya bekliyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

 

                TMMOB

PEYZAJ MİMARLARI ODASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

YORUMLAR

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir

Toplam 0 adet.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.


Okunma Sayısı 1107