TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Kamulaştırma Bilirkişiliği Meslek Içi Eğitim Programı

GENEL MERKEZ
24.03.2009 (Son Güncelleme: 26.09.2012 14:41:47)

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

HUKUKİ MEVZUAT

•1.1. TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ VE PEYZAJ MİMARLARI ODASI MEVZUATI IŞIĞINDA BİLİRKİŞİLİK İLKELERİ

•1.2. KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK VE HUKUKİ MEVZUAT

•1.3. KAMULAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ VE DAVA TÜRLERİ

•1.4. KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK KURUMUNA İLİŞKİN HUKUKİ MEVZUAT

ARAZİ KAMULAŞTIRMASI

2.1.KAMULAŞTIRMA KANUNU VE YÖNETMELİKLER

2.2.KAMULAŞTIRMA KOŞULLARI

2.3.VERİ TOPLAMA(KEŞİF), DEĞERLENDİRME VE RAPOR TASLAĞI

2.4.TANIMLAR

•· TAM KAMULAŞTIRMA

•· KİSMİ KAMULAŞTIRMA

•· İRTİFAK HAKKI

•· GEÇİCİ İŞGAL

•· ZARAR ZİYAN

2.5.KIYMET TAKDİRİ KRİTERLERİ

•· MALİYET METODU

•· PAZAR FİYATI

•· GELİRLERİN KAPİTALİZASYONU

-NET GELİR

-KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI

-REEL FAİZ ORANI

-SERALAR

-KAYNAK, DALYAN, TAŞ OCAKLARI, ORMAN ALANLARI

TAŞINMAZ DEĞERLEME VE ESASLARI

1. GAYRİMENKUL DEĞERLEME TEKNİKLERİ

2. KAMULAŞTIRMA RAPORLARINDA UYGULANAN DEĞERLEME YÖNTEMİ VE RAPORLAMA

2.1.KAMULAŞTIRMA VE DEĞERLEME İLİŞKİSİ

2.2.RAPOR HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR

3. KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA ÖNEMLİ KONULAR ve ESASLAR

4. İMAR UYGULAMASI YAPILMIŞ OLAN ALANLARDA DEĞER TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR

5.ARSA DEĞERLEMESİNDE PROJE GELİŞTİRME YÖNTEMİ

6.İMAR MEVZUATI

6.1. PLANLAMA KADEMELERİ

7. DOP (DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI)

8. KAMU TESİSLERİ ARSALARINA TAHSİS (KOP)

9. DOP Oranı

10. KAMULAŞTIRMA YASASI İLE TAŞINMAZ MALLAR, KAYNAKLAR VE İRTİFAK HAKLARI bEDELLERİ

11. KAMU KURUMLARI VE TÜZELKİŞİLER ARASINDA TAŞINMAZ DEVRİ

12. KADASTRO YASASI

13.TAPU VE FEN İŞLEMLERİ

14. KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA MAHKEME KARARLARININ YARGITAYCA YAPILAN BOZMA VE ONAMA GEREKÇELERİNİN SINIFLANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHAT KARARLARI VE ÖRNEKLER

PEYZAJ MİMARLIĞI ALANINDAN TEKNİK BİLİRKİŞİLİK

1. ÖRNEKLER

2. PEYZAJ PROJELERİNE VE UYGULAMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME KRİTER VE YÖNTEMLERİ

Okunma Sayısı 1019