TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Coğrafi Bilgi Sistemi Online Eğitim Programı

GENEL MERKEZ
27.09.2012 (Son Güncelleme: 28.10.2013 09:38:39)

Odamız Meslek İçi Eğitimde büyük bir gelişime imza atmış ve CBS eğitimini online olarak üyemizin mesleki gelişimine açabilmenin onurunu yaşıyoruz.

Hangi şehirde olursanız olun 2 ay sürecek eğitime katılıp, sertifika sahibi olabileceğiniz. 2. CBS Meslek İçi Eğitimine tekrar yer vermek ve  en az 30 kursiyer sayısı olmak koşulu ile  üyelerimizin başvurusu sonrası eğitim tarihini belirlemek üzere başlama kararı almış bulunmaktayız.

Ülkemiz fiziki planlarının hazırlanmasında önemli bir yeri olan peyzaj mimarlığı mesleğinin varlığını ancak yeterli donanıma sahip üyelerimizle gerçekleşeceği bilincinde olan Oda Yönetim Kurulumuzun, bu konuda ülkemizdeki eleman açığını da giderebilmek amacı ile  CBS  meslek içi eğitimin altlığını oluşturmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Geniş katılımın sağlanabileceği, yurt genelindeki tüm üyelerimizin ve meslektaşlarımızın yararlanabilmesi amacı ile uzaktan eğitim modelinin tercih edildiği meslek içi eğitim programımızı, uzaktan öğretim destekli bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Meslek İçi Eğitim programının 2. si ile ilgili tüm detay bilgi ve içerik yazımız eklerinde yer almaktadır.

2.CBS meslek içi eğitimi için 30 kişilik müracaat olması gerekmektedir. Başvurularınız Odamız adresi üzerinden yaparak kayıt altına aldırabilirsiniz.

Oda Yönetim Kurulu olarak, meslektaşımızın mesleki gelişiminin, mesleğimizin gelişim ve hak ettiği yeri bulması ile paralel olduğuna inanıyor ve bu çerçevede yapılacak her türlü çalışmayı destekliyor ve önemsiyoruz.

Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunlarının çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünü olan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile ilgili meslek içi eğitim programında yer alması çalışmalarına ve üyelerimizin bu alanda yaşanan bilgi-uzmanlık ve yeterli donanıma kavuşması konularında hassasiyet gösterdiğimiz bilinmektedir.

Ülkemiz fiziki planlarının hazırlanmasında önemli bir yeri olan peyzaj mimarlığı mesleğinin varlığını ancak yeterli donanıma sahip üyelerimizle gerçekleşeceği bilincinde olan Oda Yönetim Kurulumuzun, bu konuda ülkemizdeki eleman açığını da giderebilmek amacı ile  CBS  meslek içi eğitimin altlığını oluşturmak üzere uzun süredir hazırlık içerisinde olduğu bilinmektedir.

Geniş katılımın sağlanabileceği, yurt genelindeki tüm üyelerimizin ve meslektaşlarımızın yararlanabilmesi amacı ile uzaktan eğitim modelinin tercih edildiği meslek içi eğitim programımızı, Anadolu Üniversitesi işbirliği ile uzaktan öğretim destekli bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Meslek İçi Eğitim programı başlatmaya karar verdik.

Bu kapsamda hangi şehirde ve nerede olursanız olun iki (2) aylık bir süreçte coğrafi bilgi sistemleri konusunda gerekli yazılım ve uygulama eğitimlerini alma ve bu eğitimden başarılı olmanız halinde bir sertifika (katılım belgesi) verilecektir.

CBS NEDİR?

Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunlarının çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.

CBS, genel bir kavram olup; çeşitli kullanım alanlarına ve tematik konulara yönelik olarak geliştirilen CBS uygulamaları vardır. Bu CBS uygulamaları;  Kent Bilgi Sistemi, Orman Bilgi Sistemi, Karayolları Bilgi Sistemi, Arazi Bilgi Sistemi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Lojistik Bilgi Sistemi, İç Güvenlik Bilgi Sistemi, Araç İzleme Bilgi Sistemi, Trafik Bilgi Sistemi, Kampüs Bilgi Sistemi, Deprem Bilgi Sistemi, Harita Bilgi Sistemi, vb. şekilde adlandırılırlar.

Peyzaj mimarlığı meslek disiplinin icrasında önemli bir araç olan CBS; Coğrafi bilgi sistemlerinin peyzaj mimarlığı eğitimi almış olan Ian McHarg‘ın DESİGN WİTH NATURE kitabında belirtmiş olduğu çakıştırma yöntemine dayandırılarak ortaya çıkmış ve bu kapsamda coğrafi bilgi sistemlerinin dünyadaki ilk uygulamalarının peyzaj planlama çalışmalarında kullanıldığını, ayrıca şu anda coğrafi bilgi sistemleri konusunda dünyada coğrafi bilgi sistemleri yazılımları içinde en yaygın kullanılan Arc GIS vb ürünlerini yine bir peyzaj mimarı olan Jack Dangermond tarafından kurulmuş ve halen  yönetilmektedir.

Oda Yönetim Kurulu olarak,  bu bilinçle CBS konusunda ülkemizdeki eleman açığını giderebilmek açısından,uzaktan öğretim destekli bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifika programı başlatmaya karar verdik. Bu kapsamda, üye/meslektaşımız hangi şehirde olursa olsun, iki aylık bir süreçte coğrafi bilgi sistemleri konusunda gerekli yazılım ve uygulama eğitimlerini alma ve bu eğitimden başarılı olunması halinde bir sertifika(katılım belgesi) ile bu alanda bir mesleki edinim daha sağlanması amaçlamaktayız.

 BU EĞİTİM KAPSAMINDA OLAN BİLGİLENDİRME İSE;

-CBS -online eğitimi 2ay ( 8 hafta ) sürecektir.

-Eğitim toplam 24 video ve videoların dokümanların oluşmaktadır.

-Katılımcılara, en geç  eğitimin başlama tarihinden 5 gün önce , kullanacakları ArcGIS programının uygulama yazılımı, eğitim için gerekli olan video,doküman ve veriler CD içerisinde ulaştırılacaktır.

-CD içerisinde ArcGIS programının kurulum tarifini içeren bir doküman da yer almaktadır.

-Eğitim CBS ve ArcGİS ile ilgili temel bilgilerin verildiği teorik konularla başlayıp,  ArcGIS programının anlatıldığı uygulama bölümüyle devam edecektir.

  • 1.hafta: CBS ile ilgili temel bilgiler, ArcGIS in tanıtımı
  • 2.hafta: ArcGİS ile ilgili temel bilgiler, araç çubuklarının kullanımı
  • 3.hafta: ArcMap‘de semboloji
  • 4.hafta: ArcMap‘de etiketlendirme ve kartografik üretim
  • 5.hafta: Coğrafi verilerin sorgulanması ve rapor oluşturma
  • 6. hafta: Haritaların sayısallaştırılması, güncelleme yapma
  • 7. hafta: 3D Analizler
  • 8. hafta: Çakıştırma yöntemi

-Katılımcılar haftada 3 saat çevrim içi (online) akademik danışmanlık hizmeti alacaklardır. Böylece internet ortamında, takıldıkları konuda bilgi ve destek alabilecekler. Ayrıca katılımcılara verilecek olan mail adresinden 7 gün 24 saat, çevrim dışı (offline) danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.

-Katılımcılar eğitim süresince 4 adet ödev ve eğitim sonunda hazırlayacakları uygulama projesinden sorumlu olacaklardır.

-Sorumlu oldukları projelerde, ödevler başarı notunun %60 ını, uygulama projesi ise %40 ını oluşturacaktır.

-Katılımcıların başarılı sayılması için 100 üzerinden en az 70 notunu almaları gerekir. Eğitimden başarılı olanlara Peyzaj Mimarları Odası‘nca sertifika verilecektir.

-Ayrıca haftada 3 saat internet üzerinden akademik danışmanlık hizmeti verilecektir.

-Eğitim temel harita bilgisi ve coğrafi bilgi sistemleri eğitimi, Arc View eğitimi, üç boyutlu analizler ve mekansal analizler ile ilgili uygulama eğitimini kapsamaktadır.

-Eğitime katılacak adayların yazılımı çalıştırabilecek nitelikte Windows XP işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanımı şarttır.

 -Eğitim ücreti:

••         Üye  750.00 TL, 

••         Öğrenci 700.00 TL,

••         Üye olmayan  1.000 TL.dır.

Okunma Sayısı 3172