TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

5.ulusal Peyzaj Mimarlığı Odülleri

GENEL MERKEZ
08.05.2013 (Son Güncelleme: 09.05.2013 10:46:41)

3 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kapsamında her yıl yapılan, "ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ" için tema, "5. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ – 2013 “YERLEŞİM ALANLARI,KONUT(LAR)", olarak belirlenmiş ve Odamız üyelerinin en yoğun çalıştığı konular içerisinde yer alan konut-toplu konut-kentsel / kırsal ada-parsel ilişkisinde peyzaj mimarlığında tasarım ve uygulama pojelerine sahip meslektaşlarımızın katılımına açılmıştır.

13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kapsamında her yıl yapılan, "ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ" için tema, "5. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ - 2013 "YERLEŞİM ALANLARI,KONUT(LAR)", olarak belirlenmiş ve  Odamız üyelerinin en yoğun çalıştığı konular içerisinde yer alan  konut-toplu konut-kentsel / kırsal ada-parsel ilişkisinde peyzaj mimarlığında tasarım ve uygulama pojelerine sahip meslektaşlarımızın katılımına açılmıştır.

 

Oda Yönetim Kurulu olarak "13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü" kapsamında yapılması düşünülen etkinlik ve organizasyonların yanında,  "ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ" için  her yıl farklı bir tema ile yapılacak olan organizasyonun bu yıl "5. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ - 2013 düzenlenecek ve Proje,  Uygulanmış Proje ve Onur Ödülleri kategorisinde 2013 yılı ödüllerinin belirlenecektir.

 

2007 yılında her 13 Mayıs‘ı ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI GÜNÜ olarak deklare eden Odamız, ülkemiz Peyzaj Mimarlığı‘nda çağdaş ve yenilikçi tasarımların, sosyal - kültürel boyutunun ve bunların kamu yararına kullanımının önemi ile peyzaj mimarlığı faaliyetlerinin daha etkin tanıtılması, özendirilmesi ve kamuoyunun gündeminde bulundurulması amacıyla PEYZAJ ÖDÜL dağıtımını gelenekselleştirilmesini hedeflemektedir.

 

Yaya ve Meydanlar kategorisinde  1. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri, Kent Parkları kategorisinde 2. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri ve Su ve Kıyı Alanları kategorisinde düzenlenen 3. Ulusal ödül ve  4. Ulusal Peyzaj Mimarlığı ödül kategorisin de Korunan Alanlar (tarihi, arkeolojik, tescilli kültürel ve doğal varlıklarımız, sit alanlar ve ören yerlerinde) proje ve uygulama yapmış olan peyzaj mimar(lar)ına ödül dağıtımı gerçekleştirilmiş olup, 2013 yılı  5. Ulusal Peyzaj Ödülleri katılım kategorisi olarak "YERLEŞİM ALANLAR,KONUT(LAR) olarak belirlenmiş ve üyelerimize duyurusu yapılmaya başlanmıştır.

 

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

 

5. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLLERİ - 2013

 

"Yerleşim Alanları, Konut(lar)"

1.AMAÇ

 

Ülkemiz Peyzaj Mimarlığı‘nda çağdaş ve yenilikçi tasarımların, sosyal- kültürel boyutunun ve bunların kamu yararına kullanımının önemi ile PeyzajMimarlığı faaliyetlerinin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi,

kamuoyunun gündeminde bulundurulması amacıyla Peyzaj Mimarları Odası tarafından her yıl farklı bir tema ile düzenlenen bir oluşumdur. Mesleki gelişimindesteklenmesi ve güzel sanatların teşvik edilmesi amacıyla h er yıl Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödüllerinin verilmesi amacını taşımaktadır.

 

 

Her yıl 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı gününde ilgili temaya ilişkin sergi düzenlenerek,seçilen proje veya projelere ödül verilecektir. Ayrıca tüm şubelerde yıl boyu sergilenmesi sağlanacaktır.

 

2.KAPSAM

Bu yılın teması "Yerleşim Alanları,Konut(lar)"dır. Değerlendirmeye alınacak projelerin 2003 yılından sonra  projelendirilmiş veya uygulanması tamamlanmış olması gerekmektedir. Bulunduğu yörenin doğal ve kültüreldeğerlerini yansıtması, kamusal kullanımları desteklemesi ve konumlandığı alana

değer katmış olması, ödüllerin tespitinde başlıca kriterlerdir.

 

 

3.ÖDÜLLER

 

Ödüller iki başlık altında verilecektir ve bunun için sergiye katılmakesastır. Ayrıca Onur Ödülü verilecektir. Bunlar;

3.1.- Uygulanmış proje dalı ödülü

2003 yılından sonra uygulanmış ve bitmiş, proje yöneticisinin Oda‘ya kayıtlı Peyzaj Mimarı olması koşuluyla proje mimar(lar)ına verilecektir. Ödül sayısı seçici kurul değerlendirmesine göre belirlenecektir.

 

 

3.2.-Proje dalı ödülü

 

2003 yılından sonra projelendirilmiş, uygulamasına henüz geçilmemiş veya uygulaması tamamlanmamış, proje yöneticisinin Oda‘ya kayıtlı Peyzaj Mimarı olması koşuluyla proje mimar(lar)ına verilecektir. Ödül sayısı seçici kuruldeğerlendirmesine göre belirlenecektir.

 

3.3.-Onur Ödülü

 

Tüm meslek hayatı boyunca Peyzaj Mimarlığına verilen hizmetleri nedeniyle, bir Peyzaj Mimarına veya ortak ç alışmış Peyzaj Mimarlarına verilir. Bu ödülün verileceği peyzaj mimar(lar)ının uygulanmış projesinin olması ve ödülün özel projelerinden dolayı verilmesi esastır. Bu ödül için başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Yönetim Kurulu‘nunönereceği isimler üzerinde Seçici Kurul‘un belirleyeceği yöntemle  saptanacak ve belirlenen adaylar arasında yapılan değerlendirme ile ödül verilecektir.

 

 

4. SEÇİCİ KURUL

Seçici kurul 5kişiden oluşmaktadır. Bunlar;

- Dr.Turgay ATEŞ, Şehir Plancısı, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

- Selami DEMİRALP, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Üyesi

- Yeşim HATIRLI, Mimar,ODTÜ Mimarlık Bölümü

- Yar.Doç.Dr. Nedim KEMER, Peyzaj Mimarı

- Dr.Ayşegül ORUÇKAPTAN, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

 

(İsimler soyadı sırasına göredir.)

 

Raportör: Ayşegül ERDOĞAN

                 Redife  KOLÇAK

 

5. KATILIM KOŞULLARI

 5.1. Sergiye Katılım: Sergiye katılım herkese açıktır. Her Peyzaj Mimarı, yanı sıra ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketler, üniversite öğrencileri ve araştırmacılar bireysel veya ekip olarak katılabilir.

Firma ya da kurum adına katılan çalışmalarda, proje yürütücüsü peyzaj mimar(lar)ının isminin belirtilmesi zorunludur.

 

5.2. Ödüle Katılım: Uygulanmış Proje ve Proje dallarında katılabilmek için,müellif(ler)in Peyzaj Mimarları  Odası üyesi olması zorunludur.

 

 

5.3. Katılımcılar, her kategori için ayrı ayrı ve istedikleri sayıda katılabilirler. Her bir proje, 1 (bir) adet A0 (1189 x 841mm) sunuş paftası olacak ve fotoblok benzeri sert yüzey üzerine yapıştırılacaktır. Paftanın sol üst köşesinde projenin künyesi (adı, yeri, işveren, proje ve uygulama bitiş tarihi vb.) ile proje müellif(ler)inin isimleri yer alacaktır. Her türlü sunuş tekniği serbest olup, 300 kelimeyi geçmeyen proje ile ilgili açıklamalar da bu pafta üzerinde yer alacaktır. Proje başlığı paftanın üst kısmında yer alacak, sağ üst köşesinde hangi kategoride katıldığı 24 punto olarak yazılacaktır.

 

Katılımcılar ayrıca her proje için, projenin örüjinal ölçülerinde ve en az 200dpi çözünürlükte (TIFF veja JPG formatlarında) kayıtlı1 adet CD/DVD teslim edeceklerdir.

 

 

 5.4. Sergiye ve ödüle katılacak eserler ve kişiler, Peyzaj Mimarları Odası Onur Kurulu‘nca verilmiş

bir cezanın veya Peyzaj Mimarları Odası tarafından kazanılmış bir yargı kararının nesnesi olamaz. Telif hakkı ile ilgili sorunlar var ise, katılımcılar tarafından çözümlenmiş olmalıdır.

Sergiye katılacak eserler, Oda‘ya teslim edildikten sonra geri çekilemez; teslim edilen çalışmaların yurt içi sergilerde ve katalogda yayımlanması kabul edilmiş sayılır.

 

 

6. TESLİM

 

Katılımcılar, projelerini elden veya kargo ile "Peyzaj Mimarları Odası, Konur 2 Sokak No:34/8 KIZILAY-ANKARA" adresine 10 Mayıs 2013 Cuma saat 18:00‘e kadar ulaştırmış olmaları gerekmektedir. Ödül kategorilerinde bu tarihten sonraki katılımlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

 

7. DEĞERLENDİRME

Teslim edilen projeler, raportörlük ön değerlendirmesinde bu şartnameye uygun olmayan projeleri tespit edecek, gerekçeleriyle seçici kurula bildirecektir.

 

 

 8. SERGİ ve ÖDÜL

 

Seçici kurul değerlendirilmesinden sonra ödül kazananlara duyurusu 11 Mayıs 2013 tarihinde bildirilecektir. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kutlamaları kapsamında 13 Mayıs Pazartesi tarihinde Ankara‘da sergi ve ödül töreni düzenlenecek, her kategoride ödüller plaket olarak sunulacaktır. Ayrıca Oda‘ya bağlı tüm yayın organlarında ve ülke geneli duyurusu yapılacaktır. 

Okunma Sayısı 520
Fotoğraf Galerisi