TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Ankara’yı Sel Aldı

GENEL MERKEZ
21.05.2018 (Son Güncelleme: 13.06.2018 14:49:03)

Ankara`da dün yaşanan sel nedeniyle 21 Mayıs 2018 tarihinde Oda Yönetim Kurulumuz tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

 

Dün Ankara`da kısa süreli yağan dolu ve yağmur yağışı, ardından yaşanan sel ve alt geçitlerin suyla dolarak vatandaşlar ve araçlar drene olamayan yağmur sularının içerisinde kalarak tehlike yaşamalarına sebep olmuştur.

 

Bahar ayları Ankara için yağmur aylarıdır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi faktörlerde göz önünde bulundurulursa; Kentin ekolojik özellikleri düşünülmeden her tarafın betonlaştırılması, tüm derelerin ve akarsu sisteminin kanallar içine alınarak üstlerinin kapatılması, suyun toprakla buluşamaması, tüm akarsu sisteminin ritmini bozmaktadır.

 

Geçtiğimiz haftalarda Mamak`ta meydana gelen sel sonrası "Afet ile karşılaştık. Can kaybı olmaması sevindirici. Maddi hasar var. Zararın giderilmesi noktasında elimizden geleni yapacağız. Bu 500 yılda bir olacak bir afet."  şeklinde yapılan açıklamadaki "500 yılda bir" ifadeleri yaşanan olayın üzerinden 1 ay geçmeden tekrarlanmıştır. 

 

Ankara iklimi incelendiğinde, yaşananların tesadüf olmadığı görülecektir.

 

Odamız, sel suları ile dolarak adeta göletlere dönüşen alt geçitlerin yapımına engel olabilmek için bilimsel ve hukuksal olarak bir dizi mücadele yürütmüş ve yürütülen hukuk mücadelesinde haklı çıkmış, Akay Kavşağı ve Kuğulu Alt Geçitleri örneklerinde olduğu gibi açılan davaları kazanmıştır.


 
Ülkemizde kalın çizgilerle altının çizilerek ivedilikle hayata geçmesi gerekenler şunlardır;


 
1- Üstü kapatılmış olan dereler yer üstüne çıkartılmalı, dere yatağı üzerindeki tüm yollar, binalar yıkılmalı, derelerin özgün kesitleri oluşturularak, dere kenarları aktif/pasif rekreasyon alanlarına dönüştürülmelidir.


 
2- Mevcutta yer üstünde bulunan dere yataklarının, sevimli bir su yüzeyi veya bir pazarlama unsuru olarak görülmesinin önüne geçilmesi adına dereyi oluşturan havza bütününde koruma planları oluşturularak tüm yapılar yıkılmalı, derenin özgün kesiti oluşturularak, aktif / pasif rekreasyon alanlarına dönüştürülmelidir.


 
3- Tüm ormanlar korunmalı, orman ekosistemlerini parçalayan projeler derhal iptal edilmeli, Peyzaj Onarım Planları hazırlanmalıdır.


 
4- Tüm deniz dolguları yok edilmeli, kentleşme baskısı altında olan parklar, alternatif yapılaşma alanı olarak görülmemeli, mutlak koruma alanı ilan edilmelidir.

 

5- Kentsel yeşil altyapı oluşturulmalı, kent planları hazırlanarak ülke bütününde ekolojik altlıklarla çelişen alanların dönüşümü sağlanmalı, Peyzaj Şehirciliği (Landscape Urbanism) kavramı ülke bütününde birincil parametre olmalıdır.


 
6- Yer altı ve yerüstü kaynaklarının kullanımı konusunda ekolojik parametreler ışığında hareket edilmelidir. Her dere yatağının bulunduğu alana HES yapılarak "sularımız boşuna mı aksın" cümlesindeki bilimdışılığa derhal el çektirilmelidir.


 
7- Ülkemizin yapısal biçimini belirleyen İmar Kanunu başta olmak üzere, ilgili tüm yönetmelikler feshedilerek ekolojik ve yere özgünlük bağlamında tekrar yazılması gerekmektedir.


8- Kentsel alanlarda artan yapılaşma yağmur suyu yüzey akışının miktarını ve hızını artırmış, düşük kotlarda su basma riski büyümüştür. Bu sorun dere yataklarında yapılaşmanın yarattığı risk kadar önemlidir. Peyzaj drenaj planları ile kentsel alanlarda yağmur suyu yüzey akışı yönetimi sağlanmalıdır. Kentsel gelişim imar planları ve kentsel dönüşüm çalışmalarının en temel yönlendiricilerinden biri yağmur suyu yönetim planları olmalıdır.


Yaşanması doğal olmayan afet sonrasında, maddi ve manevi olarak hasara uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ülke yöneticilerinin derhal yukarıda sıralanan maddeler ışığında harekete geçmeleri gerektiğini bildiriyoruz. 


 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

13. Dönem Yönetim Kurulu


 


 

Okunma Sayısı 164
Fotoğraf Galerisi