TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Doğa’Nın Talanı “Barış” Olamaz!!!

GENEL MERKEZ
09.11.2018 (Son Güncelleme: 22.11.2018 18:12:37)

İmar affı uygulaması, imar mevzuatına aykırı olarak yapılmış kaçak yapıları yasallaştırdığı gibi, hazine ve belediye arazilerine ait, kamusal alanları, halkın yani bizim malımızı; yaylalarımız, ormanlarımız, kıyılarımız, derelerimiz, tarım alanlarımız, çayır, mera, otlak, tarihi, arkeolojik, doğal, kentsel sit alanlarımız, kültürel mirasımızın gasp edilerek yapılan tüm kaçak yapılar affedilerek ödüllendiriyor.

Ülke genelinde yaklaşık 13-14 milyon kaçak yapı için başvuru beklenen, imar affı uygulaması 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. Madde ile yürürlüğe girdi. 31 Ekim 2018 tarihinde son bulması beklenen başvurular 31 Aralık 1018`e kadar uzatıldı.

 

 

İmar affı uygulaması, imar mevzuatına aykırı olarak yapılmış kaçak yapıları yasallaştırdığı gibi, hazine ve belediye arazilerine ait, kamusal alanları, halkın yani bizim malımızı; yaylalarımız, ormanlarımız, kıyılarımız, derelerimiz, tarım alanlarımız, çayır, mera, otlak, tarihi, arkeolojik, doğal, kentsel sit alanlarımız, kültürel mirasımızın gasp edilerek yapılan tüm kaçak yapılar affedilerek ödüllendiriyor.

16 yıldır iktidarda olan hükümet bir de 2017`den önce yapılan kaçak yapıları affediyorum diyerek kanunsuzluğu ve hukuksuzluğu "imar barışı" adı altında kendi eliyle teşvik ederek, 16 yıldır bu kaçak yapılara neden müdahale edilmediğini de açıklamayarak özrünü kabahatinden büyük hale getiriyor.

 

 

Hazineye ait arsa üzerinde yapılan kaçak yapıların arsasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiç bedel üzerinden satabilecek. Belediyeler de özel mülkiyetlerine yapılan kaçak yapı alanlarını doğrudan satabilecek.  Böylelikle yasalara uygun imarlı alanlarda yapılara sahip vatandaş cezalandırılmış, yıllardır kamusal yani halkın alanlarını "barış" adı altında kanunsuzluk yasal hale gelecektir.

Yaylalarımız, ormanlarımız, kıyılarımız, derelerimiz, tarım alanlarımız, çayır, mera, otlak, tarihi, arkeolojik, doğal, kentsel sit alanlarımız, tarım alanlarımız, içme suyu havzalarımıza, milli parklarımıza, özel çevre koruma bölgelerimize,  kültürel mirasımıza yapılan tüm kaçak yapılar kamusal alanda yani her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait ve geleceğimize, çocuklarımıza, torunlarımıza miras bırakacağımız alanlardır.  Unutmayalım " Dünya Bize Atalarımızdan Miras Kalmadı, Çocuklarımızdan Ödünç Aldık" . İmar Barışı adı altında kaçak yapıların yapıldığı bu özel alanlar, yarın yeni bir af umuduyla daha da büyük tehlike altındadır.

 

 

Yine Dere yataklarına yapılan kaçak yapılar nedeniyle yağan bir yağmurla ve 1. derece deprem kuşağındaki ülkemizde yaşanacak bir afet sonrası can ve mal kayıpları artarak yaşanacak ve bunun sorumlusu tüm bu hukuksuzluğu affeden devlet yetkilileri olacaktır. Yaşanan can ve mal kayıplarından ders çıkarılması gerekirken, gelecekte yaşanacak felaketlere de davetiye çıkarılmaktadır.

 

 

Ekonomik Kriz İmar Affı ile Çözülemez?

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı  Murat Kurum diyor ki "şu ana kadar başvuran kaçak 8 milyon 150 bin yapı için başvuru bedeli yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira, mağduriyetleri engellemek için başvuru süresini 31 Aralık 2018 yılına kadar uzattık, 13-14 milyon başvuru bekliyoruz"...!!!  Ekonomi haberlerine göre İmar Barışından beklenen gelir 50 milyar lira…


Bakan Kurum; "İmar Barışı sürekli gündemimizde. İmar Barışı, kaçak binaların devletimizle olan barışı. Bu

kaçak binalarda vatandaşlarımızın burada yaşam kalitesini daha yukarı çıkarsın diye yapılmış bir yasa" demektedir.

 

 

Kaçak Bina ile Devlet Barış Yapmaz!!!

 

 

Yaparsa kanunsuzluğu, hukuksuzluğu teşvik etmiş olur. Kanunlara uyan vatandaşını ve ülke topraklarını mağdur etmiş olur. Halkın devletine güveni kalmaz. Hukuksuzluğu ödüllendirir. 

 

 

Biz TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Olarak Yetkilileri Uyarıyoruz!!!

 

 

Henüz vakit varken hepimize ait olan doğamıza, yaylarımıza, ormanlarımıza, kıyılarımıza, derelerimize, içme suyu havzalarımıza, milli parklarımıza, özel çevre koruma bölgelerimize, tarım alanlarımıza, çayır, mera, otlak, tarihi, arkeolojik, doğal sit alanlarımıza, kültürel mirasımıza sahip çıkalım. Kentlerin her geçen gün sağlıktan yoksun hale geldiği bu günlerde; ülkemizin geleceğini ipotekli hale getirecek bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Üretimden her geçen gün uzaklaşan ve tüketen bir toplum inşasının son sürat devam ettiği bu günlerde; ülke kaynaklarını yağma ettirerek, yalnızca toplumsal adaletsizliğin derinleşmesine sebep olunmaktadır. 

 

 

Ayrıca bu alanlar için kazanılmış davalar ve devlet eliyle imzalanmış uluslararası sözleşmeler ve Anayasanın 57. Maddesi de yok sayılmaktadır.

 

 

Kanunlara uyan vatandaşların, mağdur hale geldiği "İmar Barışı" uygulamasından derhal vazgeçilmelidir. Yapılan işlemler iptal edilerek toplumsal eşitsizliğe son verilmelidir.

 

 

Aksi takdirde; halkın devlete olan güveni zedelenerek, hukuksuzluk toplumsal olarak meşruiyet kazanacaktır.

 

 

 

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

13. Dönem Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı 135
Fotoğraf Galerisi