TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Tmmob Peyzaj Mimarları Odasından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

GENEL MERKEZ
03.12.2018 (Son Güncelleme: 10.12.2018 10:28:45)

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 13. Dönem Yönetim Kurulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı paylaşıldı.

 

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASINDAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

 

Günümüzde engelliliğin algılanış biçimi fiziksel ve psikolojik farklılık sınırlarını çoktan aşmış olup; yaşlı, çocuklu, hamile, geçici rahatsızlıkları olan ve kente yabancı insanları da kapsayacak hale gelmiş ve "herkes için tasarım" boyutuna dönüşmüştür. Yeniçağın getirdiği tüm bu kavramları, düşünce biçimlerimize ve mesleklerimize eklemleyebilmek zorundayız. Engellilik kavramı çeşitlendikçe ve empati düzeylerimiz arttıkça bu bilinci eyleme, meslek ve üretim alanlarımıza da taşımalıyız.

 

Her meslek grubunda engelliler için malzeme seçiminden tasarıma ve uygulamanın tamamlanmasına kadar tüm aşamalarda kendilerine sormayı alışkanlık edinmeleri gereken soru, "Engelli bireyler için de uygun mu?" olmalıdır. 

 

Eşitlikçi ve sosyal toplumlarda gerek mekansal gerek duyusal, her anlamda özgürlük ve erişim sağlamak, yerel ve merkezi yönetimlerin en temel ve terk etmemeleri gereken görevleridir. Her engelli birey için;

 

• Onurlu bir işte çalışmak,

• Kimseye muhtaç olmadan kamusal alanların ve araçların tümünü kullanabilmek,

• Kimseye muhtaç olmadan barınma, bakılma, sağlıklı beslenme, sosyal ve rekreatif faaliyetlerini gerçekleştirmek,

• Eşit ve hatta "kapsayıcı öğrenim"

• Bilgiye engelsiz erişim

• Evrensel tasarım ilkelerine uygun bir dünyada yaşamak, haktır. 

 

Ergonomik ve antropometrik kıstaslar her türlü planlama, mimarlık ve mühendislik konusu kendi çerçevesi içinde tartışılmalı, bu kavramların meslek alanları ile bağlarını kuracak uzmanlar ve araştırmalar artmalıdır. Burada devlete düşen en önemli rol, araştırma sonuçlarına göre mutabakata varılan standartları mevzuatla çerçeveleyip yaptırım haline getirmektir. İlgili mevzuatın yürütmeye konması da yeterli gelmemekte yaptırımlarının uygulanması ve takibinin sağlanması da gerekmektedir. 

 

Endüstri psikolojisi, ergonomi uzmanlığı, mühendislik psikolojisi alanlarında uzman kişilerin ülke çapında üniversitelerin lisansüstü programlarında yetiştirilmesi teşvik edilmeli ve istihdamı sağlanmalıdır. 

 

Belediye ve kamu kuruluşlarının yasa ve yönetmeliklere ek olarak teknik şartnamelerle; TSE‘nin sunduğu standartlara, yerel şartları ve kendi engelli komisyonlarının fikirlerini katarak detaylandırmaları gerekmektedir. Kurumlarda engelli çalışanlar haricinde, engelliler konusunda uzman kişiler de istihdam edilmelidir.

 

Her birey küçük yaştan itibaren engellilere yaklaşım konusunda bilinçlendirilmeli, özellikle kamuda görev yapanlar bu konuda eğitilmelidir. 

 

Toplum, engeller ortaya çıkmadan önce bilinçlendirilmeli, iş kazaları, afetler, aile kurma, günlük kazalar vb. hakkında daha donanımlı hale getirilmelidir.

 

İş güvenliği konusundaki olumlu gelişmelerin yanı sıra bu konudaki çabaların samimiyetine güvenilebilmesi için iş güvenliği uzmanlığı bağımsız bir denetleme unsuru haline gelmelidir.  

 

Her bir engelli yeteneklerine uygun iş alanını keşfedecek, potansiyellerini doğru yönde kullanabilecek duruma gelmelidir. 

 

Engel gruplarına yönelik tüm kuruluş, platform, STK ve kamu birimleri birbirini desteklemeli, beslemeli ve koordinasyon içinde olmalıdır.

 

Peyzaj Mimarları Odası bugüne kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek bu konuda farkındalık sağlamaya çalışmış bundan sonra da çalışacaktır. 

 

Daha sağlıklı ve engelsiz bir dünyaya kavuşma temennisi ile kamuoyuna saygıyla duyurur.

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

13. Dönem Yönetim Kurulu 

 

Okunma Sayısı 139
Fotoğraf Galerisi