TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Atatürk Orman Çiftliği Davasında Bir Kazanım Daha

GENEL MERKEZ
26.06.2019 (Son Güncelleme: 26.06.2019 12:35:08)

Atatürk`ün halkımıza emanet ettiği ancak talanın ve yağmanın hedefi haline gelen AOÇ davasında bir kazanım.

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi, Atatürk Orman Çiftliği sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.‘ye ait olan 2100 ada, 23 ve 24 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin hazırlanan, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 06.03.2013 tarihli, 2013/19 sayılı kararı ile kabul edilerek, 08.03.2013 tarihli, 28581 sayılı Resmi Gazete‘de ilan edilen 1/10.000 ölçekli 1. derece doğal ve tarihi sit alanlarına ait koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile bu değişiklik doğrultusunda anılan parseller için hazırlanan 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının, Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Ait Yönetmeliğe uygun olduğuna ilişkin Ankara I nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 11.02.2013 tarihli, 74 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.

Atatürk‘ün vasiyeti ile hazineye devredilen çiftlik arazisinin çiftlik arazisi vasfını kaybettiği,1928 yılında hazırlanan Jansen planında Ankara‘nın havalandırma koridoru olarak gösterilen alanın işlevini yitirme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı, Atatürk Orman Çiftliği(AOÇ) alanı 1. derece doğal ve tarihi sit alanıdır. Ancak hazırlanan imar planları ile getirilen fonksiyonlar, AOÇ‘nin kuruluş amacına uygun olmadığı gibi alanın kamu yararına aykırı olarak yapılaşmaya açılmasına olanak verecekti.

Odamızın da davacı olarak açığı davada, 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının, Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Ait Yönetmeliğe uygun olduğuna ilişkin Ankara I nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 11.02.2013 tarihli, 74 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.

Okunma Sayısı 131
Fotoğraf Galerisi