TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Yakupabdal Mahallesi Kentsel Donüşüm Ve Gelişim Proje Alanı Için Açtığımız Davayı Iptal Kararı Kazandık.

GENEL MERKEZ
24.07.2019 (Son Güncelleme: 29.07.2019 10:27:55)

 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Yakupabdal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlarının "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak ilan edilmesine ilişkin 15/06/2015 tarih ve 2015/7736 sayılı Bakanlar Kurulunun (Cumhurbaşkanı) kararının iptali için açtığımız davada iptaline karar verilmiştir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri imarsız ve yapısız alanlara müdahale edemez. Yapılaşmış alanlarda kentsel dönüşüm uygulanması ve dönüşümün orada yaşayan halk ile bütünleştirilerek hayata geçirilerek yapıların dönüşüm sırasında nasıl korunabileceğinin tartışılması gerekmektedir.

Kanunda kastedilenin üzerinde hiçbir yapı bulunmayan ya da imarsız alanların dönüşüm alanı ilan edilebileceğine ilişkin düzenlemenin yeniden ıslah edilmesi gereken alanlarda, yapısız ve imarsız bölgeleri de içine alabilecek şekilde yapılması gerektiği, 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planına aykırı olduğu, dava konusu alanın yapılaşmamış bir alan olması dolayısıyla dönüşüme konu edilmesinin anlamsız ve yersiz olduğu görülmektedir.  1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı`nda alana dair kullanım kararı bulunmakta ve kentsel dönüşümü gerektirecek bir durumun ortada bulunmadığı, alanın Açık Yeşil Alanlar içinde tanımlandığı ve B.5. sayılı plan hükümlerinin bağlayıcı olduğu görülmektedir. Yakupabdal çevresine ilişkin ayrıca Kayak Merkezi kullanım kararıda bulunmakta olup 5.6 sayılı plan hükümlerinin bağlayıcı olması, parçacıl bir yöntemle kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesi, alanın sahip olduğu doğal değerlerini, parçası olduğu doğal yapıyı bozacaktır . Kararın herhangi bilimsel, teknik, nesnel dayanağı bulunmamasıyla beraber, mekân kullanımına dair kentin bütüncül yapısının münferit bir kararla bozulmaya çalışıldığı, kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırı bir karar alındığı için açtığımız, iptal kararı ile sonuçlanan davayı kazandık.

 

Okunma Sayısı 74
Fotoğraf Galerisi