TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

"kentsel Donüşüm Ve Gelişim Proje Alanı" Ilan Edilmek Istenen Golbaşı Ilçesi, Hallaçlı, Velihimmetli Ve Çayırlı Mahalleleri Sınırları Içerisinde Bulunan Bazı Alanlar Için Açılan Dava Kazanıldı

GENEL MERKEZ
02.08.2019 (Son Güncelleme: 11.08.2019 08:10:34)

Gölbaşı ilçesi, Hallaçlı, Velihimmetli ve Çayırlı Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı alanlarının "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak ilan edilmesine ilişkin 15/06/2015 tarih ve 2015/7741 ve 2015/7740 sayılı Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanı) kararılarının iptali ile kazanıldı.

Nazım imar planında dava konusu alanın tarım alanları ve özel ürün alanları kullanımları içerisinde yer aldığı, dava konusu alanın mutlak korunması gerekli bir alan olduğu, parçacı bir yöntemle kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı marifetiyle yapılaşmaya açılmaya çalışıldığı, kensel dönüşüm ve gelişim alanı olmaya dair herhangi bir somut, nesnel gerekçe bulunmadığı, tarımsal alan olması itibariyle alanın 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 4342 Sayılı Mera Kanunu ile öncelikli bağı, alan kullanım kısıtları "kentsel dönüşüm kavramı ile aşılmaya çalışıldığı, bu sebeple dahi dava konusu kararın kamu yararını amaçlamadığı, alanın "kentsel dönüşüm" kapsamına alınarak alanın sahip olduğu doğal değeri, parçası olduğu doğal yapıyı bozmaktan başka birşeyi amaçlamadığı, şehircilik bağlamında bir bütünlük arz etmesi ve yerleşim kurgusunu oluşturmak, üretim alanlarını sağlamak ve korumak, toprak verimliliğini dikkate alarak yerleşim dışı tutulması gereken bu alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesinin tamamen hukuksal dayanaktan yoksun olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir

 

Okunma Sayısı 44
Fotoğraf Galerisi