TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Basın Açıklaması: Salda Golü Millet Bahçesi Değildir!

GENEL MERKEZ
31.07.2019 (Son Güncelleme: 19.08.2019 10:18:17)

Salda Gölü`nün Millet Bahçesi yapılması ile ilgili 31 Temmuz 2019 tarihinde 13. Dönem Oda Yönetim Kurulu tarafından açıklama gerçekleştirildi.

Salda Gölü, Burdur‘un Yeşilova ilçesine 4 kilometre uzaklıkta ormanlar ile kaplı tepeler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür. Göller bölgesinde bulunur. Yüzölçümü yaklaşık olarak 44 kilometre olan bu gölün, derinliği 184 metreye kadar varmaktadır. Ülkemizin en derin 2. gölü olarak bilinir. Kış aylarında içinde bulundurduğu pasbaş, patka ve dik kuyruk ördekler sebebiyle uluslararası öneme sahip sulak alanlar içerisinde yer alır. Çevresinde karaçam ormanları bulunur. Göle 1989 yılında Doğal Sit Alanı statüsü verilmiştir.

 

Ülkemizin en temiz gölü olarak da bilinen Salda Gölü`nün içinde magnezyum ve sodyum elementleri bulunur. Gölde bulunan magnezyum, gölün kumsalının da beyaz olmasını sağlamaktadır. Bu kumsalın Mars‘taki yeryüzü ile benzerlik göstermesi nedeniyle benzersizdir. 

 

Güneybatısında ve güneydoğusunda bulunan kumsallar, göl ve çevresinin rekreaktif amaçlı yoğun kullanılması nedeniyle baskı altındadır. Gölden suların çekilmeye başlaması nedeniyle içinde 7 tane küçük ada bulunduğu da gözlemlenmiştir. Son 20 yıldır gölün suyu 3-4 metre kadar çekilmiştir. Halen de çekilme devam etmektedir.

 

Barındırdığı endemik türler ile uluslararası öneme sahip önemli bir doğa rezervi olan ve 2 milyon yıldır özelliklerini olduğu gibi koruyan önemli bir doğal varlığımız olan Salda Gölü`ne  "Millet Bahçesi" yapılması bir kez daha gündeme gelmiştir.

 

İhaleyi durdurun! Salda Gölü‘nü Koruyun!

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak Salda Gölü`nü yapılaşmaya açılmasına neden olacak, kamu ve toplum yararı olmayan, hatta aykırı olan, gölün zarar görerek ağır tahribata uğratılmasına neden olacak, TOKİ tarafından açılmış olan  " Millet Bahçesi Genel Alt Yapı İşleri ve Rekreasyon Alanları ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar Yapım İşi" ihalesine yürütmenin durdurulması ve iptali davası açmış bulunmaktayız. 

 

Ülkemizdeki bütün doğal ve tarihi alanların sürdürülebilir kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için kararlılıkla mücadele edeceğimizi bildirirken bir kez daha yineliyoruz.

 

Salda Gölü turistik bir merkez değildir. 

Salda Gölü TOKİ`ye emanet edilecek bir yer değildir.

Salda Gölü bitkilendirme ya da yapılaşma yapılacak bir yer değildir. 

 

Salda Gölü mutlak suretle korunması gereken bir yerdir!

 

Salda Gölü 1. Derecede Doğal Sit Alanı ve Dünya`da ender özellikler taşıyan yerlerden biridir. Turizmin geliştirilmesi amacı ile bölgede yapılacak olan herhangi bir yapılaşma ya da bitkilendirme çalışması;  2 milyon yıllık doğal tarihe, endemik türlere, sulak alanlara ve geniş habitata zarar verecektir.  

 

Hukuk ihlalleri ve doğa katliamından bir an önce vazgeçilmelidir.

 

Salda Gölü`nün etrafı yeteri kadar işgal altındayken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açılan ihale, gölün yok olması anlamına gelmektedir. Ayder ve Uzungöl örnekleri, TOKİ`nin sicilinin özel çevre alanlarında ne kadar kabarık olduğunun göstergesi iken Salda Gölü için yönetmeliklere, üst ölçekli planlara ve hukuka aykırı olarak açılan ihale, tehlikenin ne kadar büyük boyutta olduğunu bizlere göstermektedir.

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak yetkililere bir kez daha sesleniyor ve uyarıyoruz. Salda Gölü`nün "Millet Bahçesi" adı altında yapılaşmaya açılması demek olan bu ihaleden acilen vazgeçilsin. Her yere politik ve ideolojik nedenlerle "Millet Bahçesi" ismi konulmasın… Salda Gölü ilgili Bakanlık, bilim insanları ve meslek odalarımız ile birlikte çalışılarak gerektiği gibi korunsun…

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 

13. Dönem Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı 294
Fotoğraf Galerisi