TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Basın Açıklaması: Altın Işletmeciliğinin Hiçbir Kamu Yararı Yoktur, Tamamen Politiktir!

GENEL MERKEZ
02.08.2019 (Son Güncelleme: 11.09.2019 10:54:39)

Kazdağları’nda altın madeni işletmesi kurulması ile ilgili olarak 2 Ağustos 2019 tarihinde Oda Yönetim Kurulu tarafından açıklama gerçekleştirildi.

 Suyumuz, doğamız, tarihimiz talan ediliyor!

Taşeronluğunu Doğu Biga Madencilik`in yaptığı Kanadalı Alamos Gold şirketi, Çanakkale Kirazlı Köyü mevkiinde altın işleme tesisi için ağaç kıyımı yapıyor. ÇED olumlu raporu alan şirketin, rapora aykırı olarak, öngörülen ağaç miktarının 4 katı, yaklaşık 200 bin ağaç katliamı yapması kabul edilemez! Bu da yetmezmiş gibi doğa katliamına ödül olarak Doğu Biga Madencilik şirketine çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 865 milyon lira yatırım teşvik belgesi verildiği ortaya çıktı. 

Daha henüz Cerattepe vakası unutulmamışken, Murat Dağı`nda altın işlenmesi için verilen olumlu ÇED raporuna itirazlar sürerken, toplum yararı gözetilmeyen madencilik politikaları tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve yabancı sermayedarların çıkarları için ülkemizin doğası ve tarihi, geri dönüşü olamayacak şekilde tahrip ediliyor. Su kaynaklarımız kullanılamaz hale geliyor.

Mitolojide ilk güzellik yarışmasının yapıldığı, Zeus`un doğum yeri ve Truva Savaşı`nı izlediği yer olan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla eşsiz bir yer olan Kazdağları`nda (İda Dağı) siyanürlü altın madeni işletmesi kurmak bu ülkeye, bu halka ihanettir!

Kazdağları`nın üstü "altın"dan değerlidir!

Kazdağları bölgesinde mesele ağaç sayısının azalması değil, bölgedeki orman ekosisteminin zarar görmesidir. Dolayısıyla "kestiğimizden fazlasını dikiyoruz" söylemi cahilliktir, bu milletin aklıyla dalga geçmektir. %98,7`si orman alanında bulunan maden sahasının etkilediği bölgede 18 memeli, 41 kuş, 10 sürüngen ve 117 böcek türü yaşıyor. Orman, 283 farklı bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Proje alanında tespit edilen türlerin 7`si sadece Türkiye`de yaşayan endemik bitkiler.

Kazdağları`nın üzerine yerleşmiş, kuzey-güney istikametine uzanan derin vadi ve kanyonları, flora ve fauna açısından zengin bir potansiyel arz etmekte, özellikle de bitki örtüsünün taşıdığı biyolojik çeşitlilik, ana kaynak değerini oluşturmaktadır. Bu denge bozulduğu takdirde istediğiniz kadar ağaç dikin, aynı ekosistemi kuramazsınız!

Çanakkale`nin suyu tehlikede

Daha onlarca maden, ruhsat almak için sırada bekliyor. Bölgede madenlerin yanı sıra, Danıştay`ın "ÇED olumlu" belgesini iptal ettiği Çanakkale – Çan Akışkan Yataklı Termik Santrali de inşaatını tamamlayıp deneme üretimine başlaması da diğer bir çevre felaketi. Fabrika atıklarından kaynaklı asit yağmurları ise bölgenin gerçeği olmuş durumda. Altın işlemede kullanılan siyanür de yeraltı ve yerüstü sularına karışıyor, havuzlardaki siyanür buharlaşarak asit yağmurlarına dönüşüyor. 

Atikhisar Barajı`na 14 kilometre uzaklıkta bulunan siyanürlü altın işletmesi hem çevre halkını hem de bölgedeki diğer varlıkları tehdit ediyor. Bu varlıkların başında su geliyor. Altın işlenmesi sırasında kullanılacak siyanürün Atikhisar Barajı`na ulaşarak içme ve sulama suyuna karışmasıyla bölgedeki tarım ve toplum sağlığını riske atması göz ardı edilemez! 

İklim değişikliği ile birlikte azalan su kaynakları, eğer doğru yönetilmezse, insan etkisiyle birlikte hızla tükenmekle karşı karşıya. Mevcut su rezervlerimizi korumak, maden çıkarmaktan çok daha hayati öneme sahiptir. 

Bölgeye altın işleme tesisi kurulması kamu yararına değildir. Kazancın neredeyse tamamının yabancı firmaya gidecek olmasıyla birlikte, elde edilecek gelirden çok daha büyük bir bedeli, yarın su bulmak, arıtmak için ödeyeceğiz. 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak Çanakkale`de doğaya ve su havzalarına sahip çıkmak için sürdürülen "Su ve Vicdan Nöbeti"ndeki yöre halkının sonuna kadar destekçisiyiz! Atılacak her adımda kamu, toplum ve doğa yararı olması ilkemizi sürdüreceğiz. Kazdağları halkındır, yağmalanmasına, peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz!

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

13. Dönem Yönetim Kurulu


Okunma Sayısı 177
Fotoğraf Galerisi