TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Betonlaşmayı Yargı Durdurdu 06.12.2019 / Birgün

GENEL MERKEZ
09.12.2019 (Son Güncelleme: 09.12.2019 11:46:43)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 22 Ağustos 2017 tarihinde verdiği ‘olur` ile ‘Birinci Derecede Doğal Sit Alanı` konumundaki Antalya`nın Kaş ilçesindeki Patara bölgesi ve Yeşilköy Fırnaz Koyu çevresinin sit derecesi düşürüldü. Alan, ‘Doğal-Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan`, `Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı` ve `Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı` olarak tescil edildi. Bakanlık`ın kararı, geçen sene 9 Ocak tarihli Resmi Gazete`de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Söz konusu karar ile Alanya Kalesi, Demre Taşdibi Yarımadası, Patara ve Fırnaz Koyu`nun kimi bölümleri 1`inci derece doğal sit alanından çıkarıldı. Alan, 2`nci ve 3`üncü derece doğal sit alanı konumuna düşürüldü.

 

TEKNİK MANADA YETERSİZ...

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Kaş Turizm Tanıtma Derneği ve Peyzaj Mimarları Odası söz konusu kararın iptalini isteyerek konuyu yargıya taşıdı. Kararın bölgede turizm aktiviteleri ile kimi yapıların inşa edilmesinin önünü açtığına dikkat çeken kurumlar, Antalya 4`üncü İdare Mahkemesi`ne başvurdu.

Bakanlığın kararına dair 18 Nisan tarihinde yapılan bilirkişi incelemesi, 27 Ağustos tarihinde mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda şöyle denildi: "‘Kaş Gelemiş Mahallesi Patara, Kaş Yeşilköy Fırnaz Koyu ve Çevresi Doğal Sit Alanı Sonuç Raporu`nun birçok yönden teknik içerik olarak yetersiz olması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın ilgili sit alanı ayrımını bu raporun verilerine dayandırarak yapmış olması nedeniyle uygulamanın bölge sit alan vasfına ve devamlılığına geri dönülemeyecek şekilde zarar vereceği kanaatine varılmıştır."

Antalya 4. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın kararında hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine vardı. Mahkeme, bilirkişi raporuna dikkate aldı ve Bakanlık`ın kararının yürütmesini durdurdu. Oybirliğiyle alınan kararda şöyle dendi: "Dava konusu kararın uygulanması bölgenin doğal sit alanı vasfı ve devamlılığına geri dönülemeyecek şekilde zarar vermek suretiyle telafisi güç zarara neden olacaktır."

 

KARAR ÇOK ÖNEMLİ

Konuya dair yazılı açıklama yapan Avukat Tuncay Koç, şöyle dedi: "Mahkemenin önemli bir saptaması; Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte öngörülen usul işletilmeksizin ihale usulü ile bir şirkete hazırlattırılan raporun yetersiz olmasıydı. Bu yönetmelikte çalışmayı Bakanlık`ın kendi birimlerinin yapması gerekiyor. Oysa uygulamada Bakanlık, SİT alanları üzerinde ekolojik değerlendirme raporlarını özel şirketlere ihale etti. Bu karar, bu açıdan çok önemlidir. Ayrıca, Patara`nın ve Fırnaz Koyu`nun da doğal olarak hâlâ önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bilirkişi raporları çok ayrıntılıydı, mahkeme bu raporları göz önüne alarak karar vermiştir."

haber için tıklayınız 

Okunma Sayısı 25
Fotoğraf Galerisi