TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Sulak Alanlar Mutlak Suretle Korunmalıdır!

GENEL MERKEZ
02.02.2020 (Son Güncelleme: 30.03.2020 20:52:32)

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü sebebi ile tekrar yineliyoruz; herkesin temiz suya, güvenilir gıdaya ve yaşanabilir çevreye sahip olması en temel haktır. Sulak alanlar mutlak suretle korunmalıdır.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü sebebi ile tekrar yineliyoruz; herkesin temiz suya, güvenilir gıdaya ve yaşanabilir çevreye sahip olması en temel haktır. Sulak alanlar mutlak suretle korunmalıdır.

Türkiye‘nin de taraf olduğu Ramsar Sözleşmesinde sulak alanların tanımı; "Doğal ya da yapay, sürekli ya da mevsimsel, tatlı, acı ya da tuzlu, durgun ya da akan su kütleleri, bataklıklar, turbalıklar ve gelgitin çekilmiş anında derinliği altı metreyi aşmayan deniz suları" olarak tanımlanmaktadır. Türkiye`de 14 Ramsar Alanı, 53 Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan, 9 Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan bulunmaktadır. 

Sulak alanlar, yapısı gereği en önemli taşkın kontrol alanlarıdır ve taşkınlarla taşınan sedimanları toplayarak verimli tarım arazisi oluşmasını sağlayan önemli yapılardır. Bununla birlikte yeraltı su kaynaklarını besleyen, biyoçeşitliliği sağlayan, doğal olarak su arıtımı yapan, rekreasyon olanağı sunan, turizm kaynağı olan alanlardır. 

Günümüzde etkilerini derinden hissettiğimiz iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılmasına karşı sulak alanlar en önemli enstrümanların başında gelmektedir. Kurutuldukları takdirde bölgenin mikro iklimini değiştirmenin yanı sıra bünyesinde depoladığı karbonu salarak iklim değişikliğinin etkilerini artırmaktadır. 

Tıpkı Avrupa Peyzaj Sözleşmesi`nde olduğu gibi Ramsar Sözleşmesi`ne de uyulmaması, yanlış karar ve geleceği öngörmeyen, plansız HES projeleri ile sulak alanları besleyen su kaynaklarının önünün kesilmesi, zaten hali hazırda tarım, yerleşim ve insan hırsı için kurutulan sulak alanların tamamen yok olmasına neden olmaktadır. 

Sulak alanlar planlama ve yönetimi, peyzaj mimarlığının iş tanımları arasında yer almaktadır. Fakat ne yazık ki ne HES projelerinin planlama aşamalarında, ne sulak alanların plan ve yönetim aşamalarında Peyzaj Mimarlarına yer verilmemektedir. Peyzaj Mimarları Odası olarak temiz su, güvenilir gıda ve yaşanabilir bir dünya için sulak alanların korunması konusunun takipçisi olduğumuzu ve bu alanların korunması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.    

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

3. Dönem Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı 76
Fotoğraf Galerisi