TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Eski Ankara Büyükşehir Başkanı I. Melih Gokçek’In 750 Milyon Dolara Mal Ettiği Ankapark’A 11.02.2020 Tarihi Itibarı Ile Kilit Vuruldu!

GENEL MERKEZ
13.02.2020 (Son Güncelleme: 18.02.2020 12:10:25)

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 1.3 milyon metrekaresini işgal eden Ankapark’ı yıllık 26 milyon 400 bin liraya ve 29 yıllığına kiralayan şirket, işçilerine maaşlarını ödeyemez hale gelince parkın kapısına kilit vurdu.

 Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 1.3 milyon metrekaresini işgal eden Ankapark`ı yıllık 26 milyon 400 bin liraya ve 29 yıllığına kiralayan şirket, işçilerine maaşlarını ödeyemez hale gelince parkın kapısına kilit vurdu.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak Ankapark ilk gündeme geldiği tarihten itibaren ilgililere ve yetkililere uyarılarımızı yapmıştık. Uyarılarımız dikkate alınmayınca plan iptal davalarımızı açmıştık. 

09 Eylül 2012 tarihinde 2012/3547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile "AOÇ Hayvanat Bahçesi Kentsel Yenileme Alanı" ilan edilmiş, 24.06.2013‘de yine 2013/5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu alana 5 hektarlık alan ilave edilmişti. Söz konusu bu Bakanlar Kurulu Kararları ile ilgili yürütülen hukuki mücadelemiz sonucunda Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararları vermişti.

TMMOB`a bağlı Odalar ile açtığımız davaya istinaden Ankara 5. İdare Mahkemesi 2014`te, AOÇ`de 1/10000 ölçekli AOÇ 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli, içinde yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarının da bulunduğu planların yürütmesini durdurdu. Yeni Başbakanlık Binası`nın bulunduğu araziyle ilgili olarak Ankara 11. İdare Mahkemesi de 7 hektarlık alanı sit statüsünden çıkaran Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu kararının yürütmesini durdurmuştu. Yargı kararlarını uygulamayan Gökçek`e suç duyurusunda bulunmuş, yine TMMOB`a bağlı Odalarla birlikte hukuksal mücadelemize devam etmiştik.

Ankapark`ın ilk aşamalarından, en son kilit vurulana kadar savunduğumuz konu her zaman kamu ve çevre yararı olmuştur. Ankapark projesinin ne kamuya ne de çevreye hiçbir olumlu katkısı yoktur, aksine; millete ait olan bir alanın hukuksuz bir şekilde Doğal Sit Alanı statüsünden çıkarılarak yapılaşma açılması ve sermayedarlara peşkeş çekilmesi, tüm yurttaşların hakkının gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Atatürk`ün vasiyeti ile halka miras bırakılan ve Atamızın emaneti olan kamusal alanın, yalnızca parası olanların kullanabildiği bir yapı haline gelmesi kabul edilemez!

Başından beri belirttiğimiz gibi İ. Melik Gökçek`in hukuksuz bir şekilde tema park haline getirdiği ve faturasını halka kestiği Ankapark ile ilgili;

1- Ankapark arazisi Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü`ne iade edilmelidir.

2- Tüm zararlar Gökçek ve sorumlulardan tazmin edilmelidir. 

3- Atatürk Orman Çiftliği tekrar 1. Derece Doğal Sit alanı ilan edilerek Ankapark yeniden Atatürk Orman Çiftliği`ne kazandırılmalıdır ve halkın kullanımına açılmalıdır.

4- Bu talanın altında imzası olan dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek ve tüm sorumlular yargılanmalıdır!


Okunma Sayısı 108
Fotoğraf Galerisi