TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Kamu Ihale Bülteninde Zeyilname Yayınlandı

GENEL MERKEZ
23.03.2020 (Son Güncelleme: 01.04.2020 14:50:41)

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kamu İhale Bülteninde 2020/76979 numara ile yayınlanan "Türkiye Genelinde İdaremizce Yapılacak Olan Yerleşim Alanları Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlatılması İşi İle İlgili Mühendislik Ve Mimarlık Tasarım Hizmetleri 20. Paket Danışmanlık Hizmet Alım İşi" ihalesine dair zeyilname yayınlandı.

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kamu İhale Bülteninde 2020/76979 numara ile yayınlanan "Türkiye Genelinde İdaremizce Yapılacak Olan Yerleşim Alanları Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlatılması İşi İle İlgili Mühendislik Ve Mimarlık Tasarım Hizmetleri 20. Paket Danışmanlık Hizmet Alım İşi" ihalesine ilişkin Odamız, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın özlük hakları ile ilgili maddelere itiraz etmiş ve ihalelere ilişkin aşağıdaki şekilde zeyilname yayınlanmıştır. 

ZEYİLNAME 

ÖNYETERLİLİK ŞARTNAMESİ;

8.2.2. maddesinde yer alan "Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler"

8.6.3. maddesinde yer alan "Anahtar teknik personel puanlama tablosu"

İDARİ ŞARTNAME;

31-B. maddesinde yer alan kriterlerde

SÖZLEŞME TASARISI; 

35. maddesinde yer alan "Sorumlu müdür dahil istihdam edeceği teknik personelin her birinin adı, unvanı, iş tanımı, asgari niteliği ve çalışma süresi" 

Maddelerine Peyzaj Mimarı ünvanı eklenmiştir. 

TEKNİK ŞARTNAME 

Zeyilname ile birlikte bahse konu ihale kapsamındaki ihale dokümanlarında iş kapsamında 2 adet inşaat mühendisinin teknik personel olarak çalışacağı belirtilmiştir. İhaleyi açan İdare tarafından 2 adet inşaat mühendisi, ihale konusu işlerin fen ve sanat kuralları çerçevesinde daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 1 adet peyzaj mimarı ve 1 adet inşaat mühendisi olarak değiştirilmiştir.

Zeyilnameye erişmek için tıklayınız.

Okunma Sayısı 179
Fotoğraf Galerisi