TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Antalya’Nın Kaş Ilçesinde Daha Once Davayı Kazanmamıza Rağmen Yeniden Askıya Çıkan Nazım Imar Planlarına Tekrar Dava Açtık

GENEL MERKEZ
14.08.2020 (Son Güncelleme: 28.08.2020 13:50:07)

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak Antalya İli, Kaş İlçesi, Çukurbağ ve Ağullu Mahallesi ile ilgili daha önce kazandığımız davalar sonrasında imar planları yeniden ilana çıktığı için tekrar davalarımızı açmış bulunmaktayız.

 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak Antalya İli, Kaş İlçesi, Çukurbağ ve Ağullu Mahallesi ile ilgili daha önce kazandığımız davalar sonrasında imar planları yeniden ilana çıktığı için tekrar davalarımızı açmış bulunmaktayız.

Antalya İli, Kaş İlçesi Çukurbağ Mahallesine  Yönelik, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisine yapılan itirazların reddi ile 10/2/2020 tarih ve 143 sayısıyla   onanarak  22/2/2020 tarihinde  askıya çıkan  1/5000 ölçekli Çukurbağ Nazım İmar Planı kararı ile Kaş Belediyesinde    askıya çıkan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararının bu planlara dayanak olan 10/1/2019 tarih ve 60 sayılı Antalya Büyükşehir Meclis kararı ile onaylanan 14/2/2019 tarih ve 146 sayılı Meclis kararı ile kesinleşen 1/25000 lik planların  İPTALİ; öncelikle ve ivedilikle yürütmenin durdurulması istemidir.

Daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/2/2019 tarih ve 101 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Nazım Imar Planı ile bu planla koşut olarak hazırlanan Kaş Belediye Meclisinin 12.02.2019 Tarihi ve 27 sayılı kararı ile onanan 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararı askıya çıkmıştır. Davacılar bu planlara da dava açmışlar ve Antalya 2. İdare Mahkemesi 2019/980 e 2020/156 K kararıyla bilirkişi raporu doğrultusunda İPTAL KARARI VERİLMİŞTİR.

Antalya İli, Kaş İlçesi, Ağullu  Mahallesine  Yönelik, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisine yapılan itirazların reddi ile 6/4/2020 tarihinde  askıya çıkan  1/1000 ölçekli Ağullu Uygulama  İmar Planı kararı ile bu planlara dayanak olan 26/3/2020 tarihinde askıya çıkan  1/5000‘lik imar planı ve  10/1/2019 tarih ve 60 sayılı Antalya Büyükşehir Meclis kararı ile onaylanan 14/2/2019 tarih ve 146 sayılı Meclis kararı ile kesinleşen 1/25000 lik planların  İPTALİ; öncelikle ve ivedilikle yürütmenin durdurulması istemidir.

Daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/2/2019 tarih ve 101 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile bu planla koşut olarak hazırlanan Kaş Belediye Meclisinin 12.02.2019 Tarihi ve 27 sayılı kararı ile onanan 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararı askıya çıkmıştır. Davacılar bu planlara da dava açmışlar ve Antalya 2. İdare Mahkemesi 2019/979 e 2020/155 K kararıyla bilirkişi raporu doğrultusunda İPTAL KARARI VERİLMIŞTİR.

Dava konusu "tadilat"planları hatalı nüfus projeksiyonuna göre oluşturulmuştur. Askıya çıkan her iki imar planının da dogal hayatı, tarımı ve tarihi alanları tahrip edeceği, doğal alanları korumayacağı ve uzun vadede sürdürülebilir bir tarım ve turizm kalmayacağı ortadadır.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak kamu yararını öncelemeyen her türlü karar ve uygulamanın karşısında olacağımızı; doğal hayatı, tarımı, tarihi yapıyı ve yerl halkın sürdürülebilir kalkınma ile geçimini sağlayabileceği bir ekonomik modelin sermayeye teslim edilmemesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi üyelerimize ve kamuoyuna duyuyuruz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

13. Dönem Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı 49
Fotoğraf Galerisi