TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Çukurbağ Davasını Tekrar Kazandık

GENEL MERKEZ
11.11.2020 (Son Güncelleme: 11.11.2020 18:13:25)

 Antalya 5 İdare Mahkemesi kararıyla, Antalya İli, Kaş İlçesi, Çukurbağ Mahallesi‘ne yönelik Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/2/2020 tarih 143 sayılı kararlarıyla onanarak 22/2/2020 tarihinde askıya çıkan 1/5000 ölçekli Çukurbağ Nazım İmar Planının, Kaş Belediyesince askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararının, bu planlara dayanak olan 10/1/2019 tarih 60 sayılı Antalya Büyükşehir Meclis kararı ile onaylanan 14/2/2019 tarih 146 sayılı Meclis kararı ile kesinleşen 1/25000‘lik planın ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisine yapılan itirazların reddine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Okunma Sayısı 20
Fotoğraf Galerisi