TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Izmir Depremi Ortak Akıl Buluşması’Na Katıldık

GENEL MERKEZ
13.11.2020 (Son Güncelleme: 20.11.2020 16:02:51)

12-13 Kasım 2020 tarihlerinde İzmir depreminden alınacak dersler ve geleceğe yönelik önlemleri masaya yatırmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması"na katıldık.

12-13 Kasım 2020 tarihlerinde İzmir depreminden alınacak dersler ve geleceğe yönelik önlemleri masaya yatırmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması"na Odamızı temsilen Oda Genel Sekreteri Özay Yerlikaya, İzmir Şube Başkanı Elvin Sönmez Güler, İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nurdan Erdoğan, Prof. Dr. Ümit Erdem, Doç. Dr. Emine Malkoç True, Dr. Ögr Üyesi Ayşe Kalaycı Onac katılım gösterdi.

Program İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Türk Mimar Mühendis Odalar Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz‘ın yaptığı açılış konuşmaları ile başladı.

İki gün süren toplantıda Türkiye`nin deprem ve afetler konusunda önde gelen isimleri söz aldı. Buluşmanın birinci günü bilim insanlarının görüş ve önerileri dinlenip, ikinci günü katılımcılar ile yuvarlak masa toplantıları düzenlenerek, sorunlar, çözüm önerileri ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Birinci gün oturumları:

İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması`nın açılış sunumlarını Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu yaptı. Ardından "İzmir`in Depremselliği, Deprem Üreten Faylar ve Tsunami" başlıklı oturumda ise Prof. Dr. Erdin Bozkurt ve Prof. Dr. Bora Rojay "Ege Bölgesinin Depremselliği ve Deprem Üreten Faylar", Dr. Doğan Kalafat "30 Ekim 2020 Ege Denizi Depremi ve Bölgenin Sismolojik Özellikleri", Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner "30 Ekim 2020 Tsunami Saha Araştırmaları ve Modellemesi" konulu sunumları paylaşıldı.

 "İzmir`in Yapılaşmasında Zemin Koşulları, Zemin Yapı Etkileşimi" ele alınacak konu başlıkları arasında yer aldı. Bu oturumda da Prof. Dr. Kuvvet Atakan, "İzmir`de Deprem Tehlikesi, Zemin Sorunları ve Deprem Riski",  Prof. Dr. Nihat Sinan Işık "Depremlerde Zeminlerin Davranışları", Doç. Dr. Alper Sezer "Sismik Etkiler Altında İzmir: Geoteknik Özelliklerinin Yapı Davranışına Etkisi", Doç. Dr. Osman Uyanık "Yer Özelliklerinin Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi" başlıkları altında birer sunum yaptı.

Birinci gün öğleden sonra "Dayanıklı Yapılar, İzmir`de Yapı Güvenliği ve Yapı Stoğu başlıklı oturumda Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu "İzmir`de Yüksek Binaların Deprem Güvenliği", Prof. Dr. Erdem Canbay "Dayanıklı Yapılar ve İyileştirme", Prof. Dr. Ahmet Yakut "Betonarme Binaların Deprem Performansını Etkileyen Genel Özellikler", Doç. Dr. Cemalettin Dönmez "Mevcut Yapı Stoğuna En Hızlı Müdahaleyi Nasıl Yapabiliriz?" başlıkları altında bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

"Mekansal Planlama ve Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm" başlıklı bir sonraki oturumda sunum yapan uzmanlar ve konu başlıkları ise şöyle olacak:

Prof. Dr. Handan Türkoğlu - "Mekansal Planlama ve Afet Risklerinin Azaltılması", Prof. Dr. Murat Balamir - "Risk Yönetimi Uygulamaları ve Kentsel Toplu Yenileme", Doç. Dr. Binali Tercan - "Afet Yönetiminde İskan Politikaları, Planlama Süreci ve Kentsel Dönüşüm Uygulama Sorunları", Doç. Dr. Semahat Özdemir - "İzmir Planlarında Risk Azaltmaya Dönük Öncelikli Eylem Alanlarının Belirlenmesinin Gerekliliği Üzerine".

Afet ve Acil Durum Yönetimi: Koordinasyon, Eğitim, İlk Yardım ve Sağlık, Arama-Kurtarma, Geçici İskan, Hasar Tespiti, Ulaşım, İletişim başlıklı oturumda ilk olarak "Afet Yönetimi" konusunda Okşen Mersin Atikbay bir konuşacak. Dr. Mauricio Morales Beltran ise "30 Ekim Depremine ait Uluslararası Yapısal Ön Gözleme Keşifleri" sunumunu yapacak.  Doç. Dr. Ninel Alver "Hızlı ve güvenilir hasar tespiti için tahribatsız muayene yöntemleri", Dr. Ülkümen Rodoplu "Kişisel Eylem Planı, İlkyardım, Kurum Afet Planı", Dr. Turhan Sofuoğlu "Afetlerde Acil Müdahale Yönetimi" başlıkları altında birer sunum yaptı.

Günün son oturumunda ise depremin toplumsal ve psikolojik boyutları ele alındı. Prof. Dr. Melek Göregenli "Depremin Toplumsal ve Psikolojik Sonuçları", Uzman Psikolog Dünya Polat "Krize Psikolojik Müdahale" başlıklı sunumlarıyla katılımcılara hitap etti.

13 Kasım Cuma günü yapılan yuvarlak masa toplantıları ile "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşmaları" tamamlandı.

Etkinliğin sunumlarına İzmir Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalından ulaşabilirsiniz

Okunma Sayısı 23
Fotoğraf Galerisi