TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

MESLEKİ DENETİM UYGULAMASI

MERKEZ
15.06.2007

Burada belirtilen yaklaşık uygulama maliyetleri tavsiye niteliğindedir.

PEYZAJ MİMARLIĞI PROJE/PLANLAMA YAKLAŞIK UYGULAMA MALİYETİ


TMMOB  PEYZAJ MİMARLARI ODASI

PEYZAJ MİMARLIĞI PROJE / PLANLAMA HİZMET SINIFLARINA GÖRE

             BİRİM (m²), YAKLAŞIK UYGULAMA MALİYETLERİ (YUM m²/TL) (2024 YILI)

 

HİZMET CİNSİ

hizmet

 

HİZMET SINIFLARI

 

sınıfı, alt

 

grupları

 I

 II

 III

 IV

 V

*Çim Alan Oluşturulması

1

346.00

349.00

403.00

409.00

520.00

 

  

 

 

 

 

 

*Mevsimlik ve Çokyıllık Çiçeklerle Alan Düzenleme

2

669.00

800.00

1026.00

1272.00

1624.00

 

  

 

 

 

 

 

*Çalı Dikimi Yolu ile Bitkilendirme

3

334.00

409.00

760.00

955.00

1325.00

 

  

 

 

 

 

 

*Ağaç Dikimi Yolu ile Bitkilendirme

4

254.00

311.00

423.00

575.00

926.00

 

  

 

 

 

 

 

*Peyzaj Yapıları ve Çevre Donatı Elemanları

5

1387.00

3570.00

7724.00

9980.00

15045.00

 

  

 

 

 

 

 

*Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri

6

598.00

1087.00

2067.00

2638.00

3893.00

 Karşılığı (YUM m²/TL)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Peyzaj Mimarları Odası tarafından belirlenen, 2024 yılı fiyatlarıdır. 01 Mart 2024 tarihinden itibaren ikinci bir tarife yayımlanana kadar geçerlidir.

 

5.4. HİZMET BÖLÜMÜ ORANI


Yapılan hizmetin madde 4.1. de tanımlanan hizmetlerin oranlarıdır.


5.4.1. Peyzaj Mimarlığı, Proje ve İhale Dosyası Düzenleme Hizmetleri Bölüm Oranı


PEYZAJ MİMARLIĞI PROJE / PLANLAMA HİZMETLERİ İŞ AŞAMALARI

1.sınıf

2.sınıf

3.sınıf

4.sınıf

5.sınıf

HAZIRLIK ve ETÜD ÇALIŞMALARI İş aşaması (% 10 )

x

X

X

X

X

ÖN PROJE ÇALIŞMALARI İŞ aŞaması (% 15)

x

X

x

x

X

KESİN PROJE ÇALIŞMALARI İŞ aŞaması (% 15)

-

-

0

0

0

UYGULAMA PROJE ÇALIŞMALARI İŞ aŞaması (% 35)

X

X

x

x

x

DETAY PROJELERİ ÇALIŞMALARI İŞ AŞAMASI (% 15)

X

X

x

x

x

ORİJİNALLERİN TESLİMİ İŞ AŞAMASI (% 2)

-

-

-

-

-

İHALE DOSYASI DÜZ. ÇALIŞMALARI iş aşaması (% 8)

-

-

-

-

-

TOPLAM PROJE HİZ. BÖLÜMLERİ ORANI : (% 100)

%75

%75

%75

%75

%75

  

  

  

  

  

  

X = Peyzaj Mimarı tarafından yapılması ve mesleki denetim uygulaması zorunlu olan iş aşamaları

0 = Sözleşme ile üstlenildiği taktirde mesleki denetim uygulanan iş aşamaları

- = Mesleki denetim uygulanmayan iş aşamaları


2007-2008 yılı Oda Yönetim Kurulu Kararı ile alınan ilke karar üzerine;


NOT:


1-500 m² ve altındaki alanlarla ilgili olarak toplam proje hizmet bölüm oranı 0.50 olarak alınacaktır.

2-Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarında plan değişikliklerinde, peyzaj araştırma inceleme raporu asgari ücreti belirlenmesi, Proje ve İhale Dosyası Düzenleme Hizmetleri İş Aşamaları çalışmalarının Hazırlık ve Etüd Çalışmaları İş Aşaması kapsamındadır. Bu sebeple plan değişikliği aşamasında yer alacak peyzaj mimarlığı hizmetleri, toplam alanın proje hizmetleri üzerinden hesaplanan asgari ücretin %10‘u alınır.

 

2009 yılı Oda Yönetim Kurulu kararı ile alınan ilke karar üzerine;


NOT:

 

1-Yapı Ruhsat aşamalarında peyzaj proje asgari ücret belirlemesinde ek katsayı olarak illere bağlı ilçelere ait Belediyeler tarafından belirlenmiş belediye / mahalle bölge katsayıları peyzaj planlama / tasarım  proje birim fiyatları belirlenirken etken katsayı olarak alınacaktır.

 

2-Mesleki Denetim ve haksız rekabetin önlenmesi, üye hak ve sorumluluklarının korunması amaçlı serbest peyzaj mimarlığı hizmeti üreten üyelerimiz proje hizmetlerinin kayıt altına alınabilmesi ve üye profilinin oluşturulabilmesini sağlamak üzere, proje onaylarının ağır piyasa koşulları göz önünde bulundurularak önlem alınmak üzere alınan karar gereğince; SMM Yönetmeliğimiz 5.4.1. Peyzaj Mimarlığı, Proje ve İhale Dosyası Düzenleme Hizmetleri Bölüm Oranları Tablosu ile belirtilen tablo değeri üzerinden geçici bir süre olmak üzere,

 

- 500 m² ve altındaki alanların proje hizmet bölümü tablo Değeri olan ÖNPROJE  ÇALIŞMALARI İŞ AŞAMASINA kadar olan bölüm içeriğinde mesleki denetime tabii olacak proje bedelinin %25 ine tekabul eden oranda  faturalandırması;


- 501 m² ve üstündeki her alan değeri hizmet üretiminde ise KESİN PROJE ÇALIŞMALARI İŞ AŞAMASI olan hizmet bölüm oranında % 40 lık değeri faturalandırılacaktır.


Bu oranlar aynı zamanda yapılacak sözleşmelerde, çalışmaların teslim kriterlerini ve ödeme koşullarının tespitine emsal teşkil eder.


PEYZAJ MİMARLIĞI PROJE HİZMET SINIFLARI


1. SINIF:

Çocuk Oyun Bahçeleri, Açık spor sahaları (basketbol, voleybol vb), Mezarlıklar, Tarım Yapıları (silo, ambar, çiftlik evleri vb) çevreleri, Petrol, doğalgaz boru hatları, enerji nakil hatları vb. çevreleri, Kent dışı ormanlık alan, sulak alan, hareketli / sabit kumul alanları düzenlemeleri, Karayolları ve sanayi siteleri ÇED peyzaj değerlendirme raporu hazırlığı, Küçük sanayi siteleri açık ve yeşil alan düzenlemesi, Fidanlık ve çiftlik düzenlemeleri, Cep parkları.


2. SINIF:

-Çocuk oyun alanları,

-Mahalle parkları,

-Kent dışı baraj, gölet, şelaleler ve benzeri pasif nitelikli düzenleme alanları

-Semt spor sahaları, sağlıklı yaşam parkur ve alanları,

-Yeşil kuşak çalışma alanları, arazi ıslahı, koruma amaçlı alan kullanım ve bitkisel tasarımı (Birim maliyet hesaplamasında, Hizmet Alt Grubu 1,2,3 ve 4 ün ortalaması alınır).

-Kent koruluk ve ormanları içi düzenlemeleri,

-I. ve II. Derece doğal sit alanları düzenlemeleri,

-Sanayi tesisleri ÇED peyzaj değerlendirme raporu hazırlanması,

-Piknik alanları,

-Hobi bahçeleri,

-Akarsu vadileri ıslahı ve rekreasyon amaçlı kullanımı planlaması ve peyzaj tasarımı,

-Doğa koruma alanları,

-Milli Park rekreasyon alan planlaması.


3. SINIF:

-4 kata kadar olan tek konut/işyeri (asansörsüz) parselleri,

-Sosyal konut/toplu konut alanları (ort. konut büyüklüğü Brüt 150m² den küçük),

-Semt parkları,

-Otel ve motel (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller) parselleri,

-İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri) parselleri, halk evleri,

-Kent dışı karayolları peyzaj çalışmaları (karayolları mühendislik yapıları, kavşaklar, köprü, menfez, viyadük, refüjler vb.) (Birim maliyet hesaplamasında, Hizmet Alt Grubu 1,2,3 ve 4 ün ortalaması alınır).

-Kamping alanları, pansiyonlar,

-Kumul stabilizasyonu, şev tahkimatı, rüzgar-kar-gürültü önleme perdelemeleri, (Birim maliyet hesaplamasında, Hizmet Alt Grubu 1,2,3 ve 4 ün ortalaması alınır).

-Kent dışı kıyı düzenlemeleri,

-Pazar ve kamu açık pazarlama alanları,

-Özellikli olmayan askeri alanlar,

-Tarihi ve dini yapı çevrelerinin düzenlemesi,

-Su kıyısı promenad alanları düzenlemesi,

-Petrol istasyonları, servis ve dinlenme tesisleri düzenlemesi.


4. SINIF:

-4 kat (asansörlü) veya 4 kattan fazla olan tek konut/işyeri parselleri,

-Lüks konut/toplu konut alanları, kontrollü konut/villa siteleri (ort. konut büyüklüğü brüt 151-250m² arası),

-Kent parkları,

-İl tipi hükümet konakları (Büyük idare ve Büyükşehir belediye binaları) parselleri,

-Otel ve motel (3 ve 4 yıldızlı oteller, 1. sınıf moteller) parselleri,

-Kent içi baraj, gölet, şelaleler ve benzeri pasif nitelikli düzenleme alanları,

-Çevre korumaya yönelik çöp tepeleri, arıtma tesisleri düzenleme alanları, (arındırılması, perdelemesi amaçlı düzenlemeler),

-Özelliği olan büyük ilk-orta öğretim yerleşkeleri (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yerleşkeleri),

-Kamu/özel kuruluşların eğitim amaçlı merkez/kampusler,

-Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri, kaplıcalar, termal tesislerin düzenlenmesi

-Kayak merkezleri,

-Hastaneler (150 yatağa kadar),

-Büyük sanayi tesisleri ve fabrika alanları,

-Otobüs terminalleri,

-Spor tesisleri kompleksleri (yüzme havuzu, spor salon ve sahaları, futbol, vb),

-Özellikli müstakil konutlar (brüt 200m² ye kadar villalar) ile teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb. parselleri,

-Amfi tiyatrolar,

-Lunapark ve eğlence parkları,

-Avlu, atrium, iç mekan bitkisel düzenlemeleri.
 

5. SINIF:

-Lüks konut/toplu konut alanları, kontrollü konut/villa siteleri/rezidanslar (ort. konut büyüklüğü brüt 251m² den büyük),

-Kentsel tasarım, rehabilitasyon projeleri,

-Kent içinde, bulvar, cadde, kavşak, refüj, köprü altı, tünel üstü, sosyal donatı alanları, metro/toplu taşım durakları/depolama alanları, raylı sistemler,

-Meydan düzenlemeleri, ticaret yolu-bölgesi, yaya yolu-bölgesi,

-Fuar/demostrasyon alanları,

-Botanik, arboretum, doğa müzeleri, hayvanat bahçeleri ve parkları

-Kent içi kıyı (durgun-akarsu) düzenlemeleri,

-Bölge parkları, tema parkları, su parkları, milli parklar, koruma alanları,

-Anıt ve Sanat yapıları çevreleri,

-Golf alanları, tenis, atlı spor kulüpleri hizmet ve servis yapıları,

-Özellikli villa, malikane, konak parselleri,

-Teras ve çatı bahçeleri,

-İş merkezleri, ticaret ve banka yapıları parselleri,

-Üst donanımlı kompleks oteller (5 yıldızlı), ve tatil köyleri, butik oteller,

-Bakanlık yapıları ve eşdeğer kamu yapıları, büyük kütüphaneler ve kültür merkezleri,

-Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri,

-Kongre merkezleri, müze, sergi kütüphane kompleksleri,

-Hastaneler (151 yataktan büyük),

-Adliye sarayları,

-Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi parselleri,

-Büyükelçilik parselleri, vali konakları,

-Olimpik spor tesisleri, hipodromlar,

-Üniversite yerleşkeleri,

-Havaalanları, garlar,

-Limanlar, marinalar ve kıyı tesisleri,

-Kent içi alışveriş merkezleri,

-Yöresel/bölgesel/metropolitan alan kullanımları,

-Özel sağlık, idare ve yönetim merkezleri çevre düzenlemesi.

Benzer alanlar, ilgili sınıflardaki tanımlara kıyasen PMO ve/veya uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca belirlenecektir.

 

Okunma Sayısı: 32997